Vespervieringen Pasen

De 40-dagentijd is met het verstrijken van as-woensdag van start gegaan en u wordt uitgenodigd voor het bijwonen van onze oecumenische vespers.

De vespers worden gehouden om 19:30 uur en zijn wisselend in de St. Urbanuskerk en de Paaskerk:
Paaskerk: 20 februari, 6 maart en 13 maart
St. Urbanuskerk: 27 februari en 20 maart

Voorafgaand aan de vespervering is er op 6 en 20 maart aanvang 18:00 uur een sobere maaltijd. Deelnemers aan de maaltijd graag aanmelden bij Guido Smit, email smitgm@ziggo.nl.

Omgekeerd huisbezoek

Het vroegere huisbezoek

In vroegere tijden was het heel gebruikelijk dat de pastoor of kapelaan bij mensen thuis over de vloer kwam. De tijden zijn veranderd en het geloof en de kerk zijn niet meer zulke vanzelfsprekendheden als voorheen. Toch heeft het christelijke geloof, de geloofsgemeenschap en de kerk een actuele boodschap. Het is goed mogelijk dat u met mij daarover in gesprek wilt. Aan de andere kant ben ik nieuwsgierig om u te leren kennen en te begrijpen wat er bij u leeft.

Omgekeerd huisbezoek

Alle nieuwkomers in onze parochie zijn van harte uitnodigd om op zondag 4 of 11 maart bij ons aan te komen. U bent welkom in de viering van 10.30 uur en daarna (rond 12.00 uur) staat de koffie of thee gereed in de pastorie.

Tijdens de ontmoeting kunnen we kennismaken met elkaar, ook zullen er enkele leden van de locatieraad aanwezig zijn voor jongeren en vrijwilligerswerk en ik wil u graag iets vertellen over de fraaie kerk, over parochie Amstelland en wat er zoal gebeurt.

Hopelijk bent u net zo nieuwsgierig naar mij als ik naar u en gaan we elkaar binnenkort ontmoeten.

Eugène Jongerden pastoor

Vastenaktie 2018: panti-asuhan

Voor kinderen in Kindertehuizen in Indonesië

De leden van de Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland zijn enthousiast geworden voor het werk van de Stichting Panti Asuhan. Voor de Vastenactie 2018 is dan ook gekozen voor een tweetal projecten die deze stichting financiert: een medisch project waarbij operaties worden gefinancierd van kinderen met een fysieke handicap waarbij het de ouders ontbreekt aan financiële middelen en een onderwijsproject voor circa 600 kinderen.

“Vastenaktie 2018: panti-asuhan” verder lezen