Donderdag 23 augustus: Walk of Peace in Amsterdam.

1948 – 2018  Wereldraad van Kerken in Amsterdam

Loop met ons mee. Op 23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten is een “Walk of Peace”. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. Op deze wandeling is er aandacht voor diverse vormen van onrecht en geweld in verleden en heden.Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam.

Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad maken we halt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, het Wereldhuis, Sant ´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven, ontvangen of geven de deelnemers iets.

De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat van daaruit in kleine groepen. De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland.

In verband met de organisatie vragen wij u zich aan te melden via: raadvankerkenamsterdam@gmail.com Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats.

Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij Henk Meulink,  of Willemien Boot.

Zomerfeest Bovenkerk

Morgen is het zover: het Zomerfeest Bovenkerk!

Tussen 15.00 uur en 20.00 uur viert Bovenkerk het Zomerfeest in Franse stijl. De muzikale aftrap vindt plaats in het Urbanuspark, er is volop muziek, braderie, en…wie wint Heel Bovenkerk Bakt? De zon is al besteld!

Voor wie in al die drukte juist behoefte heeft aan een moment van stilte of bezinning: ‘de Urbanus’  is uiteraard ook aan de rand van het Urbanuspark te vinden. Tussen 9.00 uur en 17.00 kunt u er terecht voor inspiratie of gebed, en het opsteken van een kaarsje. En mocht het niet meer in de dag passen: u bent op de zondag van harte welkom bij de eucharistieviering van 10.30 uur.

MidzomernachtMis 1 juli Zandvoort aan Zee

Op zondag 1 juli is de MidzomernachtMis op het strand van Zandvoort aan Zee.

De MidzomernachtMis is een samenwerking tussen jongerengroepen uit Bisdom Rotterdam en Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam. Bij deze bijzondere Mis wordt de Eucharistie gevierd op het strand van Zandvoort aan Zee met hieraan voorafgaand een jongerenprogramma voor jongeren tussen de 15 en 35 jaar.

Het jongerenprogramma begint om 16:30 uur in de Agathakerk te Zandvoort en bestaat uit een kennismaking tussen de jongeren uit beide bisdommen, het delen van een gezamenlijk bijeengebrachte maaltijd en een verdiepend moment over wat het inhoudt om de Mis op het strand te vieren. Om 19:30 uur start de Mis waarvoor jong en oud uitgenodigd zijn, zodat een ieder aan deze bijzondere viering van de Eucharistie kan deelnemen. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Carolien Hoogenboom
Projectmedewerker jongerenpastoraat bisdom Haarlem-Amsterdam

‘Harmony’ in de kerk

Het is bijzonder genoeg en wie houdt er nou niet van: van ‘harmony’ in de kerk? Volgende week zaterdag, 23 juni, dan kunt u komen kijken en vooral ook luisteren naar de internationale Harmony-show ‘CrosSING Borders‘, een evenement dat georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus.

De Stichting verwoordt het evenement zelf als volgt:

Het belooft een bijzonder internationale close harmony-avond te worden op 23 juni in de Urbanuskerk in Amstelveen. Niet alleen reist wereldkampioenskwartet Bling! af uit Amerika, ook het Nederlandse kampioenskwartet Men2b, een speciaal samengesteld Europees koor en een gemixt kwartet, verzorgen de gastoptredens voor de show CrosSING Borders. De show wordt verzorgd door ‘No Borders Show Chorus’, een a capella vrouwenkoor met leden uit diverse landen en alle hoeken van Nederland. Onder leiding van Stuart Sides, heeft dit koor in korte tijd bereikt dat het is uitgenodigd mee te doen aan de internationale kampioenschappen in St. Louis, USA, een hele eer!
Komt u kijken? kaarten a 15,– verkrijgbaar via onderstaande link of bij de ingang van de kerk.

CrosSING Borders
No Borders Show Chorus
Adres: Sint Urbanuskerk Noorddammerlaan 126 1187 AG Amstelveen
Kerk open 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.
Kaarten incl. Consumptie € 15,– verkrijgbaar via deze link:
https://shop.justtickets.nl/Crossing_Borders

Meer informatie op http://newsite.nobordersshowchorus.eu/
en/of facebook: http://nl-nl.facebook.com/nobordersshowchorus