VAKANTIE

Bent u ook al bezig met de voorbereidingen op uw vakantie? Waar gaat de reis dit jaar naar toe? Of bent u al weggeweest? En wat hebt u allemaal meegemaakt? Dat zijn vragen die wij elkaar in de vakantietijd vaak stellen. Ook in onze parochie stellen we deze vragen en geven we onze vakantietijden door. Aan vele dingen is te merken dat het seizoen ten einde loopt. Mensen krijgen de kriebels, ze moeten eruit, ze breken eruit. Eenmaal per jaar loskomen van alles wat je dagelijks bezighoudt en wegtrekken: velen naar verre landen, richting zon. St. Augustinus (4e eeuw) verwonderde zich er al over en zei:

“De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, de geweldige golven van de zee, de lange loop van de rivieren, de uitgestrektheid van de oceaan en over de eeuwige kringloop van de sterren; maar aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.”

In de vakantietijd mogen dicht bij onszelf blijven. Even loslaten wat ons dagelijks drijft: ons werken, ons jachten en jagen in onze drukke, soms zenuwslopende maatschappij, waar van alles moet: onze carrière, al die examens, al dat vergaderen, al dat gezwoeg, ook voor onze Amstellandparochie. We komen tot stilstand en we mogen tot ons zelf komen. Doen we dit dan ook echt? Of is onze vakantie een verlengstuk van ons dagelijks doen en laten? Ik wil u voor deze vakantietijd enkele tips meegeven:

  • Ik wens u toe dat u echt tot rust zult komen en écht tijd kunt nemen voor u zelf en tot échte ontspanning zult komen.
  • Ik wens u toe dat u echt zult genieten van Gods mooie schepping, dat u de wereld écht met andere geuren en kleuren zult ervaren en dat u bovenal zult genieten van al die mensen die u in deze tijd mag ontmoeten.
  • Ik wens u toe dat uw vakantie ook zal leiden tot bezinning op leven en werken: wat is voor mij de hoogste waarde in het leven? Wat is de bron waaruit ik drink?
  • Ik wens u toe dat u deze luxe, die vele mensen zich ook in ons land niet (meer) kunnen veroorloven, zult benutten, om als nieuwe mensen weer verder te trekken op onze weg door het leven, op onze weg naar elkaar, op onze weg naar Gods Rijk van vrede, rechtvaardigheid en goedheid voor alle mensen in deze wereld.
  • Ik wens u allen een fijne en inspirerende vakantietijd toe. Geniet ervan en komt behouden en gesterkt weer thuis! En vergeet niet om een kaartje of een bloemetje te sturen naar de achterblijvers die om welke reden dan ook thuis moeten blijven of niet op vakantie kunnen.

Ambro Bakker s.m.a.

Donderdag 23 augustus: Walk of Peace in Amsterdam.

1948 – 2018  Wereldraad van Kerken in Amsterdam

Loop met ons mee. Op 23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten is een “Walk of Peace”. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert. Op deze wandeling is er aandacht voor diverse vormen van onrecht en geweld in verleden en heden.Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam.

Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad maken we halt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, het Wereldhuis, Sant ´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven, ontvangen of geven de deelnemers iets.

De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat van daaruit in kleine groepen. De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland.

In verband met de organisatie vragen wij u zich aan te melden via: raadvankerkenamsterdam@gmail.com Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats.

Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij Henk Meulink,  of Willemien Boot.

Zomerfeest Bovenkerk

Morgen is het zover: het Zomerfeest Bovenkerk!

Tussen 15.00 uur en 20.00 uur viert Bovenkerk het Zomerfeest in Franse stijl. De muzikale aftrap vindt plaats in het Urbanuspark, er is volop muziek, braderie, en…wie wint Heel Bovenkerk Bakt? De zon is al besteld!

Voor wie in al die drukte juist behoefte heeft aan een moment van stilte of bezinning: ‘de Urbanus’  is uiteraard ook aan de rand van het Urbanuspark te vinden. Tussen 9.00 uur en 17.00 kunt u er terecht voor inspiratie of gebed, en het opsteken van een kaarsje. En mocht het niet meer in de dag passen: u bent op de zondag van harte welkom bij de eucharistieviering van 10.30 uur.