Oecumenische samenkomst voor onze vrijheid

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amstelveen- Buitenveldert, voorafgaand aan de herdenking bij het monument in het Broersepark op woensdag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. Een half uur van bezinning met een lezing uit het boek dat ons tot bron is, gesproken woorden en enkele liederen.
We staan stil bij het geschenk van onze vrijheid. Voorgangers zijn Ron Weeda van het Genootschap en Pastoor Eugene Jongerden van de Amstelland parochie. Direct na afloop van de samenkomst is er een gang naar het monument bij het Broersepark. Daar is een korte samenkomst met twee minuten stilte na gesproken woorden, met het volkslied en kransleggingen.

Bedankt namens de zusters van moeder Teresa

De zusters van Moeder Teresa van het klooster aan de Egelantiersstraat 145-147 in Amsterdam geven bescherming aan vrouwen en hun kinderen wanneer hulp nodig is. Dagelijks geven ze ook een warm diner aan 150 tot 200 personen, alcohol- of drugsverslaafden, maar ook eenzame mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Afgelopen Witte donderdag hebben we collecte in “natura” gehouden en deze zijn inmiddels bij de de zusters van Moeder Teresa gebracht. Ze waren er heel blij mee, want hierdoor kunnen zij voor de mensen die daar regelmatig komen eten eens iets extra’s op tafel zetten. De zuster vroeg mij nadrukkelijk iedereen te bedanken en wenste ons een Zalig Pasen.

Wim Kea

30 jaar Voces volantes

30 jaar Voces volantes

(wat gevleugelde stemmen betekent)

De eerste reptitie

Op 14 April 1988 vond de eerste repetitie plaats van ons koor Voces Volantes. Een koor dat opgericht en samengesteld is door toenmalig dirigent Ton Gerlof samen met tenor Bert Diergaarden (beiden zijn inmiddels overleden) en tenor Frans Heuckeroth. Wij waren, en zijn nu nog steeds, een onafhankelijk koor dat 1x per week repeteerde in het KKC in Amstelveen en wij zongen in verschillende kerken.

Na vier jaar een Latijns koor

Na 4 jaar kregen wij het verzoek om “het vaste Latijns koor” te worden van de Heilige Geestkerk in Amstelveen. Die stap werd gemaakt en wij zongen daar de 1e zondag van de maand en tijdens feestdagen. Tevens verzorgden wij verschillende concerten in de regio en hebben wij een CD opgenomen, die nu nog te bestellen is. In 2017 gingen wij, na sluiting van de Heilige Geestkerk, over naar de Urbanuskerk. Ook in deze kerk verzorgen wij wederom iedere 1e zondag van de maand de Heilige mis.

Het koor

Ons koor bestaat uit ongeveer 25 dames en heren die iedere donderavond repeteren met veel plezier. De dirigente van ons koor is Ann Poulter. Zij heeft het stokje van Ton Gerlof overgenomen na zijn overlijden. Ann streeft naar perfectie en is zeer gepassioneerd. Zij laat de muziek tot leven komen door de dynamiek die zij toepast. Peter Straesser ondersteunt ons koor op orgel of piano. Sinds begin 2018 hebben wij een 2e organist, Chris Bossano. Peter en Chris zullen elkaar afwisselen op de zondagen. Het gregoriaans wordt sinds het begin van dit jaar verzorgd door leden van het koor onder leiding van Tony Rous, één van onze bassen.

Groot repertoire

Wij zijn een Latijns koor en zingen dan ook verschillende Latijnse missen, zoals Mozart, Haydn, Schubert, Gounod…. Daarnaast zingen wij ook muziekstukken in verschillende talen, zoals Duits, Italiaans, Russisch,Frans, Engels…. Al deze liederen en missen worden door onze eigen koorleden uitgevoerd, inclusief alle solo-stukken.

Familiair karkater

Wat vooral bovenaan staat is de gezellige sfeer die heerst op ons koor. Velen zijn lid van het eerste uur en dat wij nu 30 jaar bestaan zegt voldoende. Het voelt als een koorfamilie en dat merk je in de gedrevenheid tijdens het zingen en aan het wederzijdse respect.

Uitnodiging

Dit jubileum-concert willen wij graag geven om dit moment te vieren met elkaar. Zingen verbindt en dat is wat wij graag willen laten zien en horen. Het concert is op 15 april in de Urbanuskerk in Bovenkerk om 12.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. De toegang is gratis.

Voor het concert zullen wij tevens de heilige mis verzorgen, voorgegaan door Pastor Adolfs. Deze mis is van 10.30-11.30 uur. Waarna koffie geschonken wordt met iets lekkers erbij. Wij als koor Voces Volantes hopen u op zondag 15 april te kunnen begroeten.

Graag tot ziens,
namens alle leden van Voces Volantes

Wilt u meer weten over ons koor, dan kunt u ons vinden op de website.

SAM’s Kledingactie

SAM’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 21 april a.s. 9.30 – 12.00 uur. Graag nemen we uw oude kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst, in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom (apart afgeven). Inzamelpunten zijn : Urbanuskerk, Augustinuskerk, Titus Brandsmaparochie, Pelgrimskerk (Buitenveldert). Voor eventuele vragen of informatie: Wim Kea, telefoon 020 – 645 24 19.

Voor meer informatie over de werkwijze, missie en visie, en de bestedingsdoelen van Sam’s Kledingactie, zie https://www.samskledingactie.nl/