Burgemeester neemt Jules Anneessens orgel in gebruik

Afgelopen donderdag 19 juli 2018 heeft burgemeester Bas Eenhoorn om 10:15 uur in kleine kring het gerestaureerde en verplaatste Jules Anneessens orgel officieel in gebruik genomen. Ad Verkleij, vice-voorzitter van R.K. parochie Amstelland heeft de burgemeester uitgenodigd om simbolisch het lint op de speeltafel door te knippen en de eerste tonen aan te slaan. Ronald van Baekel van Adema orgels uit Hillegom liet het eerste muziekstuk door de kerk klinken. 

De historie

Het Jules Anneessens orgel in de St. Urbanuskerk te Bovenkerk bevindt zich sinds 2002 in de kerk. Doorvoor stond het sinds 1930 in de veel grotere St. Annakerk te Breda. “Burgemeester neemt Jules Anneessens orgel in gebruik” verder lezen

Torentje voor Lucas Brockhoff

Lucas Brockhoff is op donderdag 19 juli in de St. Urbanuskerk in het zonnetje gezet voor zijn grote inspanningen voor fondswerving en dan met name vanwege het werk voor de aanschaf, herplaatsing en restauratie van het Jules Anneessens orgel.

Annakerk

Wat betreft het orgel begint het verhaal in 2001. De St. Urbanuskerk had een Adema orgel dat nodig aan vervanging toe was en er werd een zoekactie op touw gezet. Deze zoekactie had succes, want in de gesloten Annakerk in Breda kon voor “weinig” het Jules Anneessens orgel worden overgenomen. Een aantal parochianen hebben de schouders er onder gezet o.l.v. Lucas Brockhoff. En zo werd in 2002 het JA orgel geplaatst in Noordertransept van de St. Urbanus. Daar heeft het orgel uiteindelijk 14 jaar gestaan. “Torentje voor Lucas Brockhoff” verder lezen

Ouderendag in het vooruitzicht

Half mei hebben zo’n 350 parochianen van 85 jaar en ouder per post een uitnodiging ontvangen voor de Ouderendag op woensdag 12 september 2018, die wordt gehouden in onze mooie Urbanuskerk.

Het kan zijn dat u nog geen gelegenheid hebt gehad om te reageren. Mocht u zich alsnog willen aanmelden, doet u dit dan snel. Wij, de organisatoren, willen graag weten op hoeveel mensen wij moeten rekenen. Bent u de brief kwijt, neem dan contact op met:
Moniek Pappot email: pappotm@gmail.com Tel 020-4416100
Miep Zandvoort email jzandhip@tiscali.nl Te 020-647671
of klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Doneren aan de stichtingen een goede zaak?

Meerdere keren per jaar vragen we u van verschillende kanten om een bijdrage. Zo vraagt de geloofsgemeenschap of u mee wilt doen met de actie Kerkbalans, de Stichting Instandhouding vraagt of u door schenkingen deelneemt aan de fondswerving en aan de Stichting Vrienden kunt u schenkingen doen en betaalt u een jaarlijkse bijdrage als donateur.

Schenkingen en legaten

Aan alle drie kunt u een specifieke schenking doen of bij testament een legaat toekennen. Maar komt het geld van de Stichtingen dan wel op de goede plek? Met andere woorden “Is dit een goede zaak”? “Doneren aan de stichtingen een goede zaak?” verder lezen