Amnesty Schrijfmarathon – Kom in actie tegen onrecht!

cropped-banner-schrijfmarathon-2016

Op initiatief van Amnesty International schrijven we jaarlijks brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ook in onze kerk kunt u geregeld brieven voor Amnesty ondertekenen. Rondom 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt hier extra aandacht aan besteed. Na de viering van zondag 18 december kunt u zich hierbij aansluiten bij de schrijftafel achter in de kerk.

Voor meer informatie, zie de website http://schrijfmarathon.amnesty.nl of de Facebookpagina https://www.facebook.com/amnestynl/videos/10154547126629961/?hc_ref=NEWSFEED

Adventstijd

Met de ogen wijd open,
nog wat verblindt door de nacht,
gaan we hand in hand en hopen 
op een nieuw licht en een nieuwe dag die wacht.

Soms dragen we ons verleden
van verdriet of angst of spijt,
we leven te weinig in het heden
en zo raken we verstrikt in de tijd.

Maar we verruilen maan en sterren
voor de bomen en de wind,
gaan op pad tot in den verre,
onbevangen kijkend met de ogen van een kind.

hh2

Terugblik Culturele Parade

f5Op zaterdag 19 november jl. hebben we mogen genieten van een bijzonder gevarieerd muzikaal programma, dat ons op initiatief van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus was aangeboden als opening van het culturele seizoen. Hiermee werd geïllustreerd dat ons mooie en prachtig gerenoveerde kerkgebouw niet alleen een thuis biedt aan de kerkelijke vieringen, maar ook geschikt is voor grootschalige evenementen als deze. Met een dagvullend en strak georganiseerd aanbod aan optredens werd blijk gegeven van de muzikale diversiteit die wij in Bovenkerk rijk zijn. Ook de binnen de kerkelijke gemeenschap vertrouwde koren St. Caecilia, Voces Volantes, Aurora en kinderkoor De Boventoontjes gaven acte de presence.

f1 f2 f4 f3

De volledige foto-impressie van de Culturele Parade kunt u vinden op https://photos.google.com/share/AF1QipOEIP31ncXno19BZvx2hVGAtrJzAF3l5NQdDuL5r60Z6nG1oQZ69_K5akl-zMvLcg?key=QjRONUNkajY4aTFrZWl0TTJZOE9oTzVSMHN3dlpB

Herinneringsbrief actie Kerkbalans wat meer in balans…

Onlangs zijn er vanuit onze administratie brieven verstuurd inzake de actie ‘Kerkbalans’. Dit met de intentie diegenen die dit jaar nog niet via die weg hun bijdrage aan de parochie hebben geleverd te herinneren aan het belang van de actie: op die manier kunnen al onze activiteiten in en rond de kerk worden behouden en voortgezet. Het is nog maar eens gezegd: het nieuwe kerkelijke seizoen is weer volop van start gegaan. Wekelijks worden er vieringen en plechtigheden gehouden en zijn we actief in het pastoraat, de catechese en de caritas. Maar hoewel het kerkgebouw prachtig is gerestaureerd, zijn nog niet alle klussen aan de kerk en de pastorie geklaard. Ook om als parochie naar behoren te kunnen blíjven functioneren, zijn giften voor ons noodzakelijk. Daarom is daar nog maar eens de aandacht voor gevraagd.

‘Kerk-zijn’ blijft ook mensenwerk, en waar gewerkt wordt… enfin, u kent de uitdrukking. Door een samenloop van omstandigheden is in een aantal herinneringsbrieven Kerkbalans 2016 een onjuist email adres vermeld. Er staat nu: financien@hgu.rkamstelland.nl dit moet zijn: financien.hgu@rkamstelland.nl

Hiervoor onze excuses.

NB: Mocht u de brief gemist hebben en alsnog / of wederom een bijdrage willen voldoen, dan kunt u uw gift overmaken t.g.v. IBAN: NL33 INGB 0000.1338.68 t.n.v. H. Geest/St. Urbanus.

Kerstconcert Aurora met Harmonie Orkest Amstelveen

De St. Urbanuskerk is weer in gebruik genomen en om kerst feestelijk in te wijden geeft koor Aurora op zondag 18 december a.s. een kerstconcert, samen met het Harmonie Orkest Amstelveen (zie agenda).

U bent die dag om 15.30 uur van harte welkom in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Samen met de harmonie laten wij u meegenieten van mooie kerstnummers, maar uiteraard zingen we ook een aantal nummers met u samen! Na afloop bieden wij u een drankje en hapje aan om nog gezellig na te praten en nog meer in de kerststemming te komen.

De toegang is gratis, maar tijdens het concert is er een collecte om de gemaakte kosten (zoals de drankjes, boekjes etc.) te dekken.

Iedereen, en met name onze parochianen, is dus van harte welkom!