Uitgelicht

Kerkbalans 2019 – Doet u mee?

Kerk zijn we samen

St. Urbanuskerk Bovenkerk - Kerkbalans 2019“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan de Actie Kerkbalans. Ik hoop dat we in 2019 weer een dak op de kerk hebben staan”

In 2018 haalde onze geloofsgemeenschap € 112.000,- op met de Actie Kerkbalans. Hierdoor konden we alle activiteiten financieren. De brand op 15 september 2018 heeft ons echter zwaar getroffen. Inmiddels weten we dat de kerk wordt hersteld en de architect is gestart met het werk.

Als gemeenschap zijn we in het Noorddamcentrum getrokken én we gaan door met vieren. We blijven diaconaal en missionair actief in onze omgeving. Het geloof heeft ons veel te bieden en is de moeite waard om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de parochie? Daarom vragen we u om ook dit jaar te geven aan uw geloofsgemeenschap.

Geef dan via Actie Kerkbalans.

Namens de locatieraad,
Edwin Barentsen
Coördinator

Ps. Antwoordformulier

Gezocht!

Eerder heeft u al op o.a. deze website kunnen lezen dat de plannen voor de wederopbouw van de Urbanuskerk concreet worden en dat er inmiddels een architect is aangewezen om deze enorme klus te gaan klaren. Maar het zal u niet verbazen dat er door de felle brand veel van het prachtige interieur verloren gegaan is. En van lang niet alles is precies duidelijk hoe het er eerder uitzag. Daarom: Gezocht! Hierbij doen we een beroep op u allen om ons van foto’s te voorzien, waarop de details goed zichtbaar zijn van:

  • foto’s van de lichtkroon waarop een tekst te zien is – Na de brand is er op de kroon zichtbaar geworden dat er ooit een tekst op heeft gestaan en nu willen we graag weten welke tekst.
  • foto’s van de muurschilderingen die er ooit op de muren gezeten hebben – Ook foto’s van b.v. bruidsparen in de jaren ’40 waarvan foto’s van zijn genomen waarbij de muurschilderingen achter het H. Hart-altaar en Jozef-altaar voorin in de kerk en achter de piëta aan de mannenkant en boven de ingang van de sacristie goed zichtbaar zijn. Opm: De foto die hierbij is geplaatst is een uitvergroting van de sacristie-kant.

(afdrukken / kopieën van) de gevraagde foto’s kunt u insturen naar vriendbov.urbanus@gmail.com

Alvast heel hartelijk dank voor uw waardevolle medewerking!

Vormsel

Informatie voor ouders
Op donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur (inloop koffie en/of thee vanaf 19.45uur) is er een ouderavond gepland in de pastorie van de St. Urbanus, Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk aan de Amstel. Op deze avond krijgt u alle informatie over het Vormsel in R.K. Amstelland. Voor opgave van uw zoon en/of dochter of als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij pastoor Eugène Jongerden.

Meer lezen…

Basisschool De Cirkel steunt de St. Urbanus

Door de brand kon r.k. basisschool De Cirkel geen kerstviering houden in onze kerk en werd er door de diverse groepen in het schoolgebouw Kerst gevierd.

De twee achtste groepen kwamen op het idee om kerststalletjes te maken en deze aan ouders en andere bezoekers te koop aan te bieden.

Pastor Adolfs heeft deze viering bezocht en was onder de indruk van de ontwerpen en uitvoering hiervan. Op verzoek van de schoolleiding heeft hij de opbrengst van de verkoop van de stalletjes in ontvangst genomen. Uiteraard heeft hij ook zijn dank namens de parochiegemeenschap overgebracht.

De opbrengst van de actie was: € 435,-: fantastisch!

Opbrengst collectie – Sant’Egidio

De collecte voor  de daklozen in Rome heeft € 460,- euro opgebracht. Sant’Egidio kan daarvoor 46 zwervende mensen uit de koude redden met een dag en nacht een warme plek met een dak boven het hoofd en een behoorlijke maaltijd. Namens de daklozen en Sant’Egidio hartelijk dank voor dit mooie bedrag. Elke euro komt ten goede van dit doel. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Meer lezen…..