Vragenlijst kerkgebruik 2019-2020

In de parochie RK Amstelland hebben we te maken met een dalend aantal kerkbezoekers. Als gevolg daarvan dalen de inkomsten van de totale parochie ook, terwijl de kosten juist een stijgende lijn laten zien.

De instandhouding van de kerkgebouwen is daarbij veruit de grootste kostenpost en in feite is de situatie op dit moment dat de benodigde langdurige reservering voor groot onderhoud nauwelijks meer kan plaatsvinden. Dit beeld is overigens niet alleen in onze parochie zichtbaar, deze situatie speelt nagenoeg overal. Reden voor het bisdom om aan alle parochiebesturen te vragen een gebouwenplan voor de toekomst op te stellen om zodoende het aantal kerkgebouwen in het bisdom te kunnen verminderen.

Deze vragenlijst met 9 korte vragen circuleert al in de andere kerken van RK Amstelland. Bij ons gaat deze in de maand februari circuleren en hij wordt meegeleverd met de Spirit van februari. Wij hopen dan eind februari te kunnen afsluiten.

Namens het parochiebestuur van RK Amstelland

Op weg naar het vormsel 2019

Duif vormsel

Maakt het verschil of je gelooft of niet? Sta je daardoor anders in het leven?
Maak je dan andere keuzes? Wie is God voor jou?

Tieners met geboortejaar 2007 of ouder

Bij de meeste tieners hebben de ouders iets van hun geloven laten zien. Zij hebben je misschien laten dopen en wellicht hebt je je Eerste Communie gedaan. Zij namen je mee naar de kerk en leerden je thuis bidden. Hoe heb je dat tot nu toe ervaren? Hoe denk je dat dit mee zal spelen in je eigen toekomst? Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan. Misschien kom je bijna nooit meer in de kerk, maar weet je niet goed hoe dat komt? Misschien heb je bepaalde ideeën over het geloof of vind je geloven best moeilijk?

Tot nu toe kozen je ouders en nu is het aan jou om zelf te kiezen. We nodigen je daarom uit om in zes bijeenkomsten hier met elkaar over te na denken en te praten, op weg naar het Vormsel op zondag 16 juni 2019.

Praten over je geloof is niet zo gemakkelijk, voor niemand niet. Maar er over praten met leeftijdsgenoten die zich deze vragen ook wel eens stellen, kan wel hartstikke leuk zijn. En wie weet hou je er nog een leuke vriendenclub aan over ook.

Graag horen we vóór 01 februari 2019 of mee wilt doen of niet, want vanaf begin maart gaan we met elkaar aan de slag. Twijfel je nog, kom dan ook. Het is goed te weten dat je vrij bent om te kiezen of je jezelf wel of niet laat ‘vormen’.

Geef je op en praat erover! Meedoen betekent niet automatisch dat je gevormd moet worden. Maak je kenbaar en stuur een mail met je naam en adresgegevens naar: pastoor Eugène Jongerden of de vormselgroep

Pastoor Eugène Jongerden
Pastor-diaken Eugène Brussee
Pastor Dea Broersen
Dimitri Rentenaar
Yvette Saan

Vormsel

Informatie voor ouders
Op donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur (inloop koffie en/of thee vanaf 19.45uur) is er een ouderavond gepland in de pastorie van de St. Urbanus, Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk aan de Amstel. Op deze avond krijgt u alle informatie over het Vormsel in R.K. Amstelland. Voor opgave van uw zoon en/of dochter of als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij pastoor Eugène Jongerden.

Wat een feest!

Aanstaande zondag, 20 januari, is er weer een familieviering. De viering begint om 10.15 uur en is deze keer in de Titus Brandsmakerk. Het thema van de viering is ‘Wat een feest!’, want een feest, dat wás het! Je kunt dan luisteren naar het verhaal over Jezus die naar een bruiloftsfeest ging en… Wil je weten wat er toen gebeurde? Kom dan vooral luisteren naar het verhaal! We zingen er leuke liedjes bij, samen met kinderkoren De Boventoontjes van de Urbanuskerk –Bovenkerk en Het Kwetternest van de Urbanuskerk – Ouderkerk, o.l.v. Ria de Bruijn.

Wil je meezingen? Kom dan naar de repetitie van ons kinderkoor: op zaterdag 19 januari van14:00 uur tot 15:00 uur- Titus Brandsmakerk. e-mail: boventoontjes@outlook.com

Locatie: Titus Brandsma kerk  Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen

Google maps

 

Afscheid nemen en vooruitkijken

Afgelopen zondag werd na afloop van de eucharistieviering stilgestaan bij het vertrek van een aantal vrijwilligers. Onder dankzegging door pastoor Eugene Jongerden voor hun jarenlange inzet ontvingen zij een prachtig boeket bloemen. Daarbij werden achtereenvolgens genoemd: Cilia Bruinsma – die voor haar verdiensten ook het Gouden Torentje kreeg uitgereikt- Riet van Iersel-Hoffmeijer; Kees de Raaff; Cor Samsom en  Edwin Barentsen die namens het bestuur als eerste een zogeheten ‘Doorluchtigheids-penning’  van de parochie RK-Amstelland uitgereikt, uit handen van pastor Dea Broersen. Het werd een moment van afscheid nemen en vooruitkijken, want tegelijk werden Carla Stam en Will Jutte verwelkomd als nieuwe leden van de locatieraad, achtereenvolgens in de functie van penningmeester en als aanspreekpunt voor het aandachtsveld Liturgie binnen onze geloofsgemeenschap. “Afscheid nemen en vooruitkijken” verder lezen