Onze geloofsgemeenschap is een locatie van R.K. parochie Amstelland. De parochie omvat verder de locaties van de H. Augustinus, Z. Titus Brandsma, Goede Herder en St. Urbanus/Ouderkerk a/d Amstel.

Onze geloofsgemeenschap kerkt sinds 21 mei 2016 in de gerestaureerde Urbanuskerk te Bovenkerk. Daar werken we samen om de katholieke geloofsgemeenschap te zijn voor Amstelveen Zuid en Aalsmeer Oost. De locatieraad is het overlegorgaan voor de dagelijkse gang van zaken en is adviserend naar het bestuur. De locatieraad omvat de primaire werkvelden liturgie, pastoraat, catechese, caritas en de ondersteunende activiteiten voor communicatie, organisatie, financiën en het beheer van de gebouwen. Vanwege het samengaan van de voormalige zelfstandige parochies H. Geest en St. Urbanus zijn we volop in ontwikkeling. Wij zijn gemotiveerd om te werken aan eigentijdse vormen van katholiek-zijn.

Heeft u belangstelling of wilt u ons attent maken op mogelijke kandidaten, neem dan contact op met Guido Smit, bestuurslid R.K. parochie Amstelland en tijdelijk voorzitter van de locatieraad. tel. 06-28575093, mail: smitgm@ziggo.nl

Van onze voorzitter (v/m) wordt verwacht dat zij of hij:

 • katholiek is en parochiaan. Zij/hij participeert als gelovige en is of wordt daadwerkelijk betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 • communicatief vaardig is en het woord kan voeren
 • kan samenwerken met anderen
 • beleid kan verwoorden en beleidsmatig kan denken en handelen
 • het pastorale beleid van de parochie op begrijpelijke wijze kan communiceren en uitdragen
 • de geloofsgemeenschap kan representeren
 • kan delegeren
 • anderen kan stimuleren om taken op zich te nemen
 • vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

 

Van onze penningmeester (v/m) wordt verwacht dat hij/zij:

 • katholiek is en parochiaan. Zij/hij participeert als gelovige en is of wordt daadwerkelijk betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • in staat is ten dienste van de geloofsgemeenschap te denken en te handelen.
 • aantoonbaar financieel deskundig is
 • kan samenwerken met de administrateur, de ledenadministratie en medewerkers van de actie bijdrage kerkbalans
 • namens de locatie deelneemt aan de financiële adviescommissie (FAC) van het parochiebestuur, samen met de collega-gemandateerde penningmeesters van de andere locaties.
 • beleidsmatig kan denken en handelen
 • vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

 

N.B.: Het spreekt vanzelf dat wij zullen zorgen voor een goede en ruime inwerkperiode.