Tijdens de Driekoningen viering in de Titus Brandsmakerk is mevrouw Dea Broersen bevestigd als pastoraal opbouwwerker van RK Amstelland. De parochie beschikt nu over vijf pastores, al zal mevrouw Boersen minder vaak dan haar vier collega’s voorgaan in de liturgie. Haar taak is immers vooral gericht op de samenwerkingsmogelijkheden binnen Amstelland. Zij houdt kantoor in de pastorie van de Augustinusparochie. Deken Ambro Bakker was degene, die haar tijdens de drukbezochte kerkdienst installeerde en als eerste feliciteerde.

Eugène Jongerden moderator

In zijn nieuwjaarstoespraak had hij nog meer nieuws te vertellen. Hij heeft de bisschop gevraagd om pastoor Eugene Jongerden te benoemen tot moderator (pastoraal leider) van de grote parochie Amstelland. Daarmee keren we terug naar de situatie toen pastoor Buitendijk het pastoraat in Amstelland aanstuurde. Pater Bakker blijft uiteraard deken van Amsterdam én pastoor in Amstelland.

Dankwoord

Hij bedankte in het bijzonder diaken Paul Koopman en pastoor Jan Adolfs en alle vrijwilligers voor hun extra inzet tijdens de overgangsperiode in de gemeenschappen van Titus Brandsma en H.Geest/Urbanus Bovenkerk.

Cor de Horde

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.