Op zaterdag 20 januari 2018 om 12:00 uur was het zover dat de kerkklokken na de twaalf slagen van het hele uur speciaal werden geluid voor de actie kerkbalans 2018 onder het toeziend oog van Chardy van Riel, Jesse Oostermann en Kapelaan Anton Goos.

Landelijke actie Kerkbalans

Daarmee sluiten we op de landelijke actie kerkbalans, waarbij we als kerk vragen om op deze manier van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Wij zijn daarbij enorm blij met de komst van onze nieuwe pastoor Eugène Jongerden en de pastorale versterking van Dea Broersen.

De jeugd heeft de toekomst

Zo bieden wij het komende jaar voor de jongere generaties een actueel programma. Er is een groep van 1e communicantjes (7/8 jaar), we hebben een groep Rock-Solid Lite (basisschool), een voorbereidende groep op het vormsel en het vormsel zelf (middelbare school). Voor families organiseren we rondleidingen in de kerk, ontvangen de scholen met Kerst en gaan actief naar de scholen toe.

Doe mee en doneer

De kerk krijgt geen subsidie. Toch willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan. Voor velen is de kerk een plek om te vieren en te rouwen. Een plek om rust te vinden en te gedenken. Wat betekent onze kerk voor u?

Geeft u om de kerk, steun ons dan met een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein helpen. Op bijgaand formulier kunt u aangeven of en hoeveel u geeft, bijvoorbeeld een vast bedrag van 3 of 5 euro per maand. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Tradities van het Middeleeuws ambachtsgilde van klokkenluiders

Maar wat doen dan de mannen Chardy, Jesse en Anton dan in onze kerk? Zij lopen warm voor kerkklokken en zijn leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Chardy en Jesse hebben beide een You Tube kanaal, waar zij proberen alle kerkklokken in hun regio in beeld te brengen. Bovendien zijn zij bekwaam in het handmatig luiden van klokken, die aansluit bij de tradities van de middeleeuwse ambachtsgilden. Zij willen graag de klokken van de St. Urbanus op video zetten en daarbij gaven zijn de start van de actie Kerkbalans extra allure.

Doet u mee?

Doet u mee aan de actie kerkbalans? Zie de brief en het antwoordformulier.

Edwin Barentsen
Coördinator