STICHTING4LIFE

We willen u graag de buren van de kerk voorstellen. Want sinds december 2017 is de Stichting4Life gehuisvest in de pastorie. Stichting4Life aan het woord:

Kansen voor kinderen en hun moeders in Kenia

Education is the most powerful weapon to change the world – een prachtige uitspraak van Nelson Mandela, die centraal staat in het werk van Stichting4Life. Stichting4Life is sinds 2003 actief in Kenia. Een centrale rol speelt, sinds de start, het geven van kansen aan kinderen die zijn geboren in situaties waar zij niet voor hebben gekozen en waardoor zij weinig mogelijkheden krijgen om iets moois te maken van hun leven. In 2007 is de stichting gestart met het opzetten van eigen projecten in de grootste sloppenwijk van Afrika – de sloppenwijk Kibera in Nairobi, Kenia. Een ondernemende manier van ontwikkelingshulp waarbij kinderen en hun moeders de kans krijgen op onderwijs en betaald werk. En deze kansen moeten ze zelf grijpen en hard werken om hun dromen waar te maken. In totaal worden nu 1.600 mensen ondersteund.

De 4 in de naam van Stichting4Life staat voor de 4 pijlers waarmee zij werken: onderwijs voor kinderen – werkgelegenheid voor moeders – ondersteuning van weeskinderen – export van sieraden naar Nederland.

Binnen het werkgelegenheidsproject waarbij o.a. sieraden worden gemaakt, is een goede cirkel ontstaan – door de verkoop van de sieraden in Nederland worden de kosten grotendeels terugverdiend. Voor de scholen ligt dit anders, ouders dragen wel bij, maar onvoldoende om de scholen zelfstandig te laten functioneren.

Onderwijs voor kinderen

Stichting4Life ondersteunt 3 lagere scholen en een middelbare school in de sloppenwijk. Daarnaast is er een groep kinderen die naar boarding-schools gaat die wordt ondersteund en steunt de stichting een kinderopvang waarbij ook een lagere school is gestart. Steun betekent dat er een ruimte is die geschikt is voor het geven van onderwijs; dat er tafels/stoelen zijn; dat er betaalde opgeleide leraren voor de groepen staan; dat er schoolmaterialen zijn; dat er sanitaire voorzieningen zijn en dat er elke dag warme lunch is voor de kinderen. Voor veel kinderen de enige voedzame maaltijd op een dag. De kosten om een kind een jaar naar de lagere school te laten gaan bedragen € 75,- per kind. Voor de middelbare school is dit bedrag € 150,-.

Studiematerialen

Als de kinderen van de scholen afkomen moeten zij voldoen aan de eisen van de Keniaanse overheid door het landelijke examen af te leggen. Helaas verandert deze overheid regelmatig het curriculum voor de scholen waardoor er altijd behoefte blijft aan nieuwe boeken/materialen. Om deze materialen te kunnen aanschaffen is de stichting op zoek naar sponsoren. Helpt u mee?

Stichting 4 Life
Noorddammerlaan 124 – 1187 AG Amstelveen
Telefoon: 0297-257404
E-mail –  Website