Morgen is het de Historische Dag Bovenkerk

Iedereen in Bovenkerk en de nabije omgeving heeft daar de afgelopen tijd het nodige over kunnen lezen. Ook de Urbanuskerk staat – letterlijk en overdrachtelijk – te midden van het Bovenkerkse gemeenschapsleven. Tijdens de Historische Dag zal aan zowel de kerkelijke als de culturele aspecten van de Urbanuskerk aandacht worden geschonken. U treft dan achterin de kerk ook onze Nieuwsbrief aan. De tekst waarmee die editie begint, over onze missie en visie, willen we u in ieder geval niet onthouden:

Beste Lezer, bezoeker van onze kerk,

Hartelijk welkom,

Vandaag, de Historische Dag van Bovenkerk, bent u te gast in de kerk waar de geloofsgemeenschap van de H. Geest / St. Urbanus het leven viert.

Misschien bent u al parochiaan, misschien komt u hier nooit, u bent altijd van harte welkom.

Graag vertellen we iets meer over onszelf. Onze geloofsgemeenschap is een combinatie van twee voormalige parochies; de H. Geestparochie en de St. Urbanusparochie, die sinds 2016 in de gerestaureerde Urbanuskerk te Bovenkerk huist.

Onze geloofsgemeenschap is een onderdeel (locatie) van de r.-k. Amstellandparochie. Onze geloofsgemeenschap is in parochieverband verbonden met de geloofsgemeenschappen van de H. Augustinus, De Goede Herder, De Titus Brandsma en de Urbanus Ouderkerk a/d Amstel.

U snapt dat wij trots zijn op onze mooie Cuypers-kerk, een rijksmonument.

Met de ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanuskerk, willen we in deze tijd een levendige gemeenschap zijn, die een plek biedt aan de zinzoekende mensen in onze tijd. Daarmee is niet gezegd dat wij precies weten hoe alles in elkaar zit. Maar samen zoeken kan inspirerender zijn dan in je eentje. Bovendien staan we met ons geloven in een eeuwenoude en beproefde traditie van mensen, die zin hebben gezocht en die hebben gevonden. Natuurlijk gaan we de zwarte bladzijden uit heden en verleden niet verdoezelen. Wij zijn geen betere mensen dan mensen die niet geloven. Het tegendeel is helaas gebleken en daar moeten we van leren. En onze traditie biedt genoeg  aanknopingspunten om geloven ook in onze tijd zinvol en vreugdevol te beleven. We zijn er best trots op dat we, via onze Caritas, ondersteuning bieden aan mensen in nood. In onze vieringen kunt u iets meemaken van onze rijke liturgie. En omdat we nooit zijn uitgeleerd, zoeken we in de catechese naar gelovige woorden voor deze tijd.

Mocht u eens verder willen praten met iemand van de parochie of wilt u spreken met onze pastor, neemt u dan contact op met ons secretariaat, tel: 020 – 641 32 33 of e-mail: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl