1 juli – Caritaszondag

1 juli – Caritaszondag Caritas, zorg voor onze naaste, is een wezenlijke opdracht van de Kerk, van onze geloofs-gemeenschap.

Wat doet onze parochiële Caritas?

Wij bezorgen wekelijks een pakket boodschappen bij gezinnen, die door een of andere oorzaak tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt en bij ons aangemeld worden. Soms wordt ons gevraagd in noodsituaties met geld bij te springen, als de reguliere hulpverlening hierin niet voorziet of als de wachttijd te lang is. Met huisraad, meubelen, fietsen en kleding die wij regelmatig van u krijgen, hebben wij de afgelopen jaren ook al heel wat gezinnen aan tafels, stoelen, bedden en kasten kunnen helpen.

Samenwerking met protestantse diaconie

Vluchtelingengezinnen worden uitgenodigd deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd, waarin iedereen iets inbrengt uit zijn eigen land. Wij hopen dat zij hierdoor wat meer contacten in hun omgeving krijgen en daardoor zich beter thuis gaan voelen in Amstelveen. Dit is een activiteit die georganiseerd wordt samen met de protestantse diaconie, waarmee wij nauw samenwerken.

Caritas dankzij u

U begrijpt dat al deze activiteiten voortdurend geld kosten, geld dat opgebracht wordt door u, de parochianen van alle locaties van de Parochie Amstelland. Daarom houden wij in juli de Caritaszondag. Daarin vertellen wij u iets van onze activiteiten en benadrukken het belang van het Caritaswerk als opdracht voor de kerk. In de collecte op Caritaszondag vragen wij uw bijdrage voor ons noodfonds, om bovengenoemde activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en om de binnenkomende aanvragen om hulp zoveel mogelijk te kunnen blijven inwilligen.

Harry van de Grint

Uw bijdrage is ook welkom op bankrekening: NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland.

U kunt het financieel verslag van het afgelopen jaar inzien.