MidzomernachtMis 1 juli Zandvoort aan Zee

Op zondag 1 juli is de MidzomernachtMis op het strand van Zandvoort aan Zee.

De MidzomernachtMis is een samenwerking tussen jongerengroepen uit Bisdom Rotterdam en Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam. Bij deze bijzondere Mis wordt de Eucharistie gevierd op het strand van Zandvoort aan Zee met hieraan voorafgaand een jongerenprogramma voor jongeren tussen de 15 en 35 jaar.

Het jongerenprogramma begint om 16:30 uur in de Agathakerk te Zandvoort en bestaat uit een kennismaking tussen de jongeren uit beide bisdommen, het delen van een gezamenlijk bijeengebrachte maaltijd en een verdiepend moment over wat het inhoudt om de Mis op het strand te vieren. Om 19:30 uur start de Mis waarvoor jong en oud uitgenodigd zijn, zodat een ieder aan deze bijzondere viering van de Eucharistie kan deelnemen. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Carolien Hoogenboom
Projectmedewerker jongerenpastoraat bisdom Haarlem-Amsterdam