Het is inmiddels een maand geleden dat een felle brand een groot deel van de St. Urbanuskerk heeft verwoest. Langzaamaan wordt duidelijk wat deze voor gevolgen heeft, zowel aan het kerkgebouw als binnen het gebouw. Een maand later, wat is er tot nu toe allemaal gebeurd?

Door de brand zijn de kap en de gewelven boven het schip vernietigd; de voor het aanzicht van Bovenkerk zo kenmerkende toren is door het deskundige bluswerk van de brandweer gespaard gebleven. De eerste en directe zorg rond de brand was natuurlijk die van de veiligheid. Zo moesten enkele omwonenden geëvacueerd en elders tijdelijk gehuisvest worden. De toren was behouden, maar de kopgevels moesten worden gestut. De meeste glas-in-loodramen zijn behouden en veilig afgetimmerd, zodat ze niet alsnog beschadigen. Het heeft ongeveer een week geduurd voordat de begraafplaats veilig genoeg bevonden werd om deze weer open te stellen.

Voor de voortgang van de vieringen en het onderbrengen van het secretariaat moest een alternatief gevonden worden, en de oplossing hiervoor bleek nabij: hiervoor vonden we gastvrij ‘onderdak’ in het Noorddamcentrum tegenover de kerk.  Daar zullen voorlopig alle kerkelijke vieringen worden gehouden (over de vieringen met Kerstmis is er nog geen duidelijkheid). De culturele evenementen heeft de Stichting Vrienden allemaal elders onder kunnen brengen, uiteraard met uitzondering van het orgelconcert dat gepland was op 16 september.

Tijdens en direct na de brand is er intensief contact met alle bij de kerk betrokken partijen geweest en een aantal daarvan duurt nog voort, zoals: brandweer, gemeente, het parochiebestuur, het bisdom, de verzekeraar, de Stichting Vrienden Bovenkerkse Urbanus, de Cuypersvereniging, Monumentenzorg, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het bewonersplatform Bovenkerk, het Noorddamcentrum, de architect die de restauratie heeft geleid en nog heel veel meer.

Het souterrain van de pastorie heeft fikse waterschade gehad en heeft zo’n 30 cm onder water gestaan, ten koste van alle elektronica die daar stond. Daar wordt nu hard gewerkt om het op te knappen. Het secretariaat is weer terug op de vertrouwde plek.

Lange tijd was het kerkgebouw van binnen te onveilig om de staat van het interieur en de schade goed te kunnen onderzoeken. Daarvoor was het noodzakelijk dat eerst alle verbrande resten van de dakspanten en de losliggende dakdelen en leistenen werden verwijderd. Daar zijn grote vorderingen in gemaakt.

En hoe nu verder? Er ligt binnen in de kerk een hoop puin van de resten van de ingestorte gewelven die geruimd moet worden. De eerste indruk van de staat van het nog maar pas gerestaureerde en net teruggeplaatste Jules Anneessens-orgel is dat deze in de beschutting van de koorzolder de brand redelijk ‘goed’ heeft doorstaan: het heeft lichte waterschade en de elektronische speeltafel -die in de kerkzaal stond-  is verloren gegaan, maar men lijkt optimistisch over de staat in het algemeen.

En het is vooral hartverwarmend hoeveel betrokkenheid bij de St. Urbanuskerk we in de voorbije weken hebben mogen ervaren! Zoveel blijken van medeleven en troost, van spontane acties om vooral ook een praktische bijdrage te willen leveren aan het herstel, dat is overweldigend! Zo mogen we ook nog uitzien op een aantal benefietconcerten.

We zitten nog volop in de beredderingsfase. De fase dat de restanten van de kerk veilig worden gemaakt voor verdere ontruiming en het plaatsen van een nooddak. Stapje voor stapje maken we vorderingen. Het is een pad vol verrassingen. We zullen u op deze pagina op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen.

Een mooie stap in de weg naar het herstel is in ieder geval het feit dat in de klokkentoren het uurwerk weer is hersteld. Het uurwerk geeft de juiste tijd aan maar wil nog niet op tijd slaan, dus daar wordt nog aan gewerkt.

Alle initiatieven rondom de fondsenwerving voor het herstel zijn gebundeld op de website www.helponsuitdebrand.com