Kees en Riet bedankt

Geloofsgemeenschap H. Geest en St. Urbanus- bedankt

Het was op zondag 4 november 2018 de laatste keer dat Kees de Raaff en Riet van Iersel-Hofmeijer voor gingen in een woord- en communieviering in het Noorddamcentrum. Die laatste keer heeft alles te maken met de regels voor de eredienst vanuit het Bisdom, waarbij leken mogen voorgaan in woord- en gebedsvieringen doch niet in woord- en communievieringen.

De leden van de werkgroep liturgie, waartoe Kees en Riet behoren, hebben meerdere decennia onder leiding van Pastor Adolfs dit mooie werk gedaan. Het is teleurstellend dat woord- en communie vieringen door leken niet meer kunnen. We respecteren evenwel de keuze van de werkgroep dat zij daarom stoppen met dit werk.

Het was een volle zaal van 200 man met een prachtig thema: “Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde”. Een aanrader om mee te lezen als u deze viering hebt gemist, want wat is er mooier om af te sluiten met een thema waar alles mee begint, de Liefde?

Kees en Riet, we zullen jullie inspirerende woorden en jullie humor missen. Heel veel dank voor de vele jaren van inzet.

Op 9 december 2018 zullen Cilia Bruinsma-Van Veen en Cor Samsom hun laatste viering houden. Laten we ook hen een hart onder de riem steken. U komt toch ook?