Over trouw gesproken…

Fam. Wouda voor de laatste keer actief met de Spirit
Fam. Wouda voor de laatste keer actief met de Spirit

Ongeveer 35 jaar zijn Rien en Lidy Wouda betrokken geweest bij de verwerking van de parochiebladen. Eerst bij de parochie Het Kruispunt in de woning op Voorplecht 45 van pastor Adolfs, vervolgens in de pastorie van de H. Geest en de afgelopen paar jaar in het souterrain van de pastorie van de St. Urbanus. Van De Wegwijzer, naar Het Kompas en tenslotte het blad Spirit.

Op verschillende plaatsen en met verschillende ‘petten’ op hebben zij in de afgelopen decennia de boekjes ingestoken, geteld en over de diverse wijken verdeeld van het gebied Keizer Karelpark, Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven. Na de overgang naar Bovenkerk medio 2016 bleven zij nog steeds heel trouwe en snelle tellers. Hoeveel boekjes zullen er in al die jaren door hun handen zijn gegaan? Op donderdag 29 november jl. was het de laatste keer in de winkel van mevrouw Hoogeveen die na de brand de ruimte bood om deze klus te klaren.

Rien en Lidy, voor jullie trouwe jarenlange inzet namens onze gemeenschap: dank, dank, dank!

Rita van der Vliet-Loogman