NAMENS DE REDACTIE VAN DE WEBSITE EN DE NIEUWSBRIEVEN

St. Urbanus Kerstwens 2018

TERUG- EN VOORUITBLIK

JULI
ingebruikname Jules Anneessens-orgel

AUGUSTUS
130-jarig bestaan

SEPTEMBER
goede start seizoen; ouderendag; Leo Fijen inspireert vrijwilligers
BRAND!!
tijdelijke intrek Noorddamcentrum; start herstelwerk kerk en pastorie; bedevaart Heiloo

OKTOBER
Start fondsenwerving

NOVEMBER
Benefietconcerten

DECEMBER
afsluiting beredderingsfase; kerstvieringen in ISA

JANUARI 2019
we blijven vieren in het Noorddamcentrum; start herstel casco; ingebruikname pastorie; ander vieringenrooster