Noorddamcentrum - Laatste viering Pastor Adolfs en Aurora
Noorddamcentrum – Laatste viering Pastor Adolfs en Aurora

Tijdens de laatste viering van dit jaar, op Oudjaar, heeft pastor Adolfs afscheid genomen. Hij had al eerder zelf aangekondigd dat hij aan het eind van 2018 wilde stoppen. Dit betekent dat pastor Adolfs niet meer zal voorgaan in de vieringen in de parochie. Wel blijft hij actief in de verzorgingshuizen en in wijkcentrum De Bolder. Parochiaan Joop Borst, de persoonlijk assistent van pastor Adolfs, sprak een persoonlijk dankwoord uit. Aan het slot van de viering was er een warm applaus waarmee de aanwezigen hun waardering lieten blijken. Nu pastor Adolfs ‘gewoon’ parochiaan is, hopen we dat hij nog lang en in goede gezondheid in ons midden mag zijn. En we wensen hem een rustig emeritaat, al zal dit hem kennende nog een hele toer worden!

Op verzoek van pastor Adolfs nemen wij als geloofsgemeenschap van de H. Geest/ St. Urbanus voor al zijn werk in kleine kring afscheid. Dat gaat in februari plaatsvinden, waarbij wij als locatie namens alle parochianen een passend cadeau aanbieden. Het kan zijn dat u als parochiaan iets extra’s voor pastor Adolfs wilt doen. In dat geval verzoeken wij u om zelf contact met pastor Adolfs op te nemen. Pastor Adolfs zal nog geregeld onze vieringen bezoeken.