Via verschillende kanalen hebben wij vragen gekregen omtrent de Nashville verklaring en ons standpunt als kerkgemeenschap hierover.  De Nashville verklaring is een document van protestantse zijde, die door geen enkele Rooms-Katholieke geestelijke is ondertekend. Op dit moment is er voor ons dan ook geen aanleiding hier méér aandacht aan te willen schenken.

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”, of, zoals pastoor Jongerden hieraan toevoegde tijdens zijn openingswoord bij de zondagsviering: “Deze week hebben wij roerige dagen gehad naar aanleiding van de Nashville verklaring. Hoe staan wij hier tegenover als christen? Oordelend? Hoe ga ik hiermee om? Weet dat de liefde overstijgt.”