Het bestuur van de RK Parochie Amstelland heeft het Architectenbureau Verlaan en Bouwstra in de arm genomen voor de voorbereiding en de begeleiding van de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk.

Op 17 december is daarover overeenstemming bereikt tussen de parochie, het bisdom en Donatus verzekeringen.  Direct na Nieuwjaar gaat de architect aan de slag. De eerste stap is het herstel van het dak en de muren van de kerk, zodat het gebouw weer wind en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven.  Tegelijkertijd vindt overleg plaats over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk, maar daar hoeft het terugbouwen van het dak niet op te wachten. Daarmee is een belangrijke stap naar het beoogde herstel van de kerk gezet.

Voor het vele werk tijdens en direct na de brand, de gehele beredderingsfase én de werving van het nieuwe architectenbureau is Bernard Verheggen op passende wijze bedankt door vicevoorzitter Ad. Verkleij.

Update 9 januari:

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de herbouw in gang gezet. Dat bestaat in deze fase nog vooral uit planvorming: Hoe gaan we het herstel aanpakken en op welke wijze kunnen we de nog nader vast te stellen functionele aanpassingen van het kerkgebouw in het herbouwproces  integreren. Dat wordt best nog een ingewikkeld proces. Vandaag heeft bijvoorbeeld het geplande onderzoek naar de staat van de resterende gewelven plaatsgevonden. Zoals al gevreesd werd, bleken de gewelven boven het priesterkoor te zwaar beschadigd en ook gevaarlijk. Deze zijn vanochtend neergehaald. Het interieur van de kerk is inmiddels opgeslagen. Komende dagen wordt de verdere strategie uitgezet t.a.v. het conserveren van het casco van de kerk.