Vorige week hebben we tijdens de viering “Heel Amstelland Zingt” de afsluiting gehad van de adventsactie 2018. De inzet van de actie is de aanschaf van een busje en de inrichting van het nieuwe kindertehuis. De totaalstand vanuit alle kerken van RK Parochie Amstelland is nog niet bekend.

Vorige week heeft de actie € 765,- opgebracht. Hierin zit een grote donatie van € 250,- rechtstreeks op de rekening van de stichting. Een mooie afsluiting waar de Stichting Derde Wereld Hulp u heel dankbaar voor is. Zoals u weet komt elke euro die u hiervoor heeft gegeven bij het doel terecht. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Mocht u nog aan willen sluiten met een donatie dan kan dat door overmaking op IBAN NL81 RABO 035 188 9086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen o.v.m. Adventsactie RKA.