Afgelopen zondag werd na afloop van de eucharistieviering stilgestaan bij het vertrek van een aantal vrijwilligers. Onder dankzegging door pastoor Eugene Jongerden voor hun jarenlange inzet ontvingen zij een prachtig boeket bloemen. Daarbij werden achtereenvolgens genoemd: Cilia Bruinsma – die voor haar verdiensten ook het Gouden Torentje kreeg uitgereikt- Riet van Iersel-Hoffmeijer; Kees de Raaff; Cor Samsom en  Edwin Barentsen die namens het bestuur als eerste een zogeheten ‘Doorluchtigheids-penning’  van de parochie RK-Amstelland uitgereikt, uit handen van pastor Dea Broersen. Het werd een moment van afscheid nemen en vooruitkijken, want tegelijk werden Carla Stam en Will Jutte verwelkomd als nieuwe leden van de locatieraad, achtereenvolgens in de functie van penningmeester en als aanspreekpunt voor het aandachtsveld Liturgie binnen onze geloofsgemeenschap.

Hierbij de dankwoorden die pastoor Jongerden voor hen heeft uitgesproken:

Cilia Bruinsma

Beste Cilia,

Je hebt na een hele lange staat van dienst besloten met het vrijwilligerswerk bij de geloofsgemeenschap H. Geest/ St. Urbanus te stoppen. Dat het vrijwilligerswerk je in het bloed zit, getuigt het feit dat je nog actief blijft in een andere kerk en dat is mooi. We weten niet wanneer je in de Heilige Geest kerk begonnen bent, maar we vermoeden in de beginperiode van pastor Adolfs in de Heilige Geest kerk. In die tussentijd heb je je bijzonder ingezet in een aantal functies:

Lid Pastoraatsgroep

Op 5 oktober 2003 ben je na twee jaar te zijn begeleid door het dekenaat, geïnstalleerd om samen met Cor Samsom, Rita van der Vliet en pastor Adolfs te zorgen voor de pastorale leiding in de Heilige Geest-parochie. De pastor werd 65 jaar en door daling van het aantal beroepskrachten moesten leken meer doen. Dat euvel blijkt 15 jaar later overigens nog steeds actueel te zijn. Jij hebt het in ieder geval met verve gedaan en wanneer dit gestopt is, is niet helemaal duidelijk. Was het juni 2014 met de komst van een nieuw bestuur RK Parochie Amstelland? Was het in mei 2016 toen de St. Urbanuskerk werd geopend en er een locatieraad kwam? Volgens ons ben je nog nooit van je taak ontheven. Feit is dat je je heel lang hebt bekommerd om de pastorale zorg in de parochie. Je bent daarin ook lid en voorzitter van het Ouderenpastoraat geweest.

Lid werkgroep liturgie

Daarnaast ben je al heel lang actief geweest in de werkgroep liturgie. De werkgroep richt zich op de inhoudelijke kant van vieringen. Binnen deze werkgroep heb je een actieve rol als lector gespeeld en ben je een bekend en vertrouwd gezicht geworden van de parochie, omdat je als voorganger van woord- en communievieringen ook de overwegingen het gedaan. Zo heb je veel van jezelf laten zien en heb je ons ook veel inspiratie kunnen meegeven.

Beste Cilia, je hebt binnen onze parochie een uitzonderlijke staat van dienst en wij wilden en konden jou niet met lege handen laten vertrekken. Hierbij mag ik je namens de gehele parochie een gouden torentje opspelden en de begeleidende oorkonde met bloemen uitreiken.

Liturgische werkgroep

Beste Cor, Cilia, Riet en Kees, Met zijn vieren hebben jullie als basis de werkgroep liturgie gevormd. In de periode van de Heilige Geestkerk begeleid door pastor Adolfs. Jullie hebben je gericht op de inhoud van de vieringen, het lectorschap, de Woord- en Communievieringen en Cor en Kees jullie deden ook net als Cilia de overwegingen. Om de mensen een indruk te geven wat jullie per jaar weg hebben gezet, hierbij wat getallen:

  • 15 avonden vergaderingen en daarin werden 6tot 8 Woord- en Communievieringen voorbereid en 55 andere vieringen doorgelopen
  • Evaluatie van vieringen: Wat ging er goed en wat kan beter…..
  • 10 lectorbeurten
  • 2 Woord- en Communievieringen met overweging

Tel daar de voorbereidingen bij op. Dan ben je elke week wel een avond de klos. En dat hebben jullie meerdere decennialang gedaan! Jullie zijn al die tijd onze liturgische bakens geweest.

Riet van Iersel-Hoffmeijer

Je hebt een heldere en duidelijk hoorbare stem, je bent altijd goed gemutst en in voor een geintje. Bij jou mag het Grand Café altijd opengaan.

Kees de Raaf

Het gemak – althans zo lijkt het – waarmee je ons met de zachte G weet mee te nemen in je overwegingen raakt ons. Zelfs lange mededelingen weet je nog aantrekkelijk te maken.

Kees en Riet, samen hadden jullie een klik met het koor Aurora. Van deze vieringen kom je altijd weer blij huis en zij kenmerken zich door een gezonde dosis humor. Op 4 november hebben jullie samen de laatste viering gehouden met een prachtig thema: “Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde”. Als we die boodschap in onze gemeenschap weten vast te houden, dan zit het wel goed met ons!

Cor Samsom

Als voorzitter van de werkgroep liturgie heb je jaar na jaar de leden bij de les gehouden. Als het Bisdom weer eens een maatregel had afgekondigd, dan schroomde je niet die inhoudelijk met de werkgroep door te nemen. Als Pasen nog ver vooruit was, begon jij al over het thema dat we over alle vieringen zouden volgen. Je hebt je blik altijd op de toekomst gericht gehad. Daar komen we straks nog even op terug.

Cor en Cilia, jullie hebben samen de laatste viering op 9 december gedaan en wat een prachtig thema hebben jullie als afscheid ons meegegeven met “Toekomst zien?”. Allerlei luikjes naar de toekomst werden opengedaan en jullie hebben je weer van je beste kant laten zien.

Cor, Cilia, Kees en Riet, we willen jullie bedanken voor al die jaren dat jullie ons hebben begeleid in de liturgie. Met heel veel respect voor wat jullie ons hebben gegeven nemen we afscheid. Gelukkig houdt voor jullie het vrijwilligerswerk niet op. We gaan elkaar nog regelmatig terugzien.

Edwin Barentsen

Wie kent hem niet: lange man, vriendelijke uitstraling en op een bepaalde manier eigenlijk altijd wel aanwezig. Iemand die een enorme coördinerende taak heeft en dit al heel veel jaren doet. Hoeveel? Dat weet ik niet precies, eh even aan de coördinator vragen, oh maar dat wordt lastig, want het gaat juist over hem! Edwin,  wij het parochiebestuur, het pastores-team, de locatieleden, en ik denk eigenlijk iedereen hier aanwezig, willen jouw enorm hartelijk danken voor je grote inzet, je stimulerende aanwezigheid, je vernieuwende blik op bepaalde zaken, als inspirator en begeleider, dank je wel. Als blijk van waardering mag ik jouw de parochiepenning overhandigen, als een van de eerste binnen onze parochie Amstelland. Deze penning is een teken van inzet voor eigen locatie maar ook daarbuiten naar de andere locaties. Edwin: van harte gegund!

Aansluitend volgden de installatie van Carla Stam als nieuwe penningmeester en de installatie van Will Jutte met het aandachtsveld Liturgie binnen de locatieraad. Zij vervangen daarmee Cor Samsom en Hans Scheidde.