DANK-U-WEL: ALSTUBLIEFT

Voor de  beste wensen aan mij gericht met Kerstmis en 2019 wil ik velen van u bedanken. Uiteraard zijn deze wensen wederzijds: ook u alle goeds gewenst.
Voor de condoleances bij het overlijden van mijn vriend en collega pastor Jan Berkhout: mijn hartelijke dank.
pastor Jan Adolfs