Het was een bewogen jaar, gezien de brand in september in onze Urbanuskerk, maar nu aan de drempel van dit nieuwe jaar richten we onze aandacht vooral op vooruitkijken. Dat betekent volop ‘werk aan de kerk’, en staat alles in het teken van de wederopbouw.

De kerkbrand wordt in het januarinummer van het bisdomblad ‘Samen Kerk’ nog eens  uitgebreid belicht, in woord en beeld. Zie blz. 24 en verder in de bijlage