Vragenlijst kerkgebruik 2019-2020

In de parochie RK Amstelland hebben we te maken met een dalend aantal kerkbezoekers. Als gevolg daarvan dalen de inkomsten van de totale parochie ook, terwijl de kosten juist een stijgende lijn laten zien.

De instandhouding van de kerkgebouwen is daarbij veruit de grootste kostenpost en in feite is de situatie op dit moment dat de benodigde langdurige reservering voor groot onderhoud nauwelijks meer kan plaatsvinden. Dit beeld is overigens niet alleen in onze parochie zichtbaar, deze situatie speelt nagenoeg overal. Reden voor het bisdom om aan alle parochiebesturen te vragen een gebouwenplan voor de toekomst op te stellen om zodoende het aantal kerkgebouwen in het bisdom te kunnen verminderen.

Deze vragenlijst met 9 korte vragen circuleert al in de andere kerken van RK Amstelland. Bij ons gaat deze in de maand februari circuleren. Wij hopen dan eind februari te kunnen afsluiten.

Doet u mee? De enquête is ook hier te downloaden.

Namens het parochiebestuur van RK Amstelland