Foto: Henk Van Het Land

De St.Urbanuskerk bood naast de kerkelijke vieringen ook een gevarieerd cultureel programma, dat verzorgd werd door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. En net zoals het kerkbestuur zich sinds na de brand heeft ingezet om verder te kunnen blijven ‘kerken’, spant deze stichting zich in om met eenzelfde enthousiasme u een programma aan te blijven bieden. Hierbij delen wij dan ook graag een bericht van de Stichting Vrienden:

Noteert u alvast in uw agenda: Programma 2019
N.B.: Hoewel onze mooie Urbanuskerk voorlopig niet te gebruiken is, willen we – naast de evenementen die we wel zelf organiseren – u graag attenderen op concerten die elders worden gegeven, maar eigenlijk in onze kerk zouden worden georganiseerd.

Benefietconcert Aalsmeers Mannenkoor Con Amore
31 maart 14.30 uur geeft Mannenkoor Con Amore in samenwerking met de bariton Ronald Willemsen en mezzosopraan Gerda van Eerde een benefietconcert in de Titus Brandsma Kerk te Amstelveen.
De middag zal in het teken staan van vrolijke liederen, voor u als bezoeker wordt het een feest der herkenning. Ronald en Gerda zingen zowel als solist maar ook met begeleiding van het koor.
Oksana Polman zal met haar enthousiasme en professionaliteit het concert op de vleugel begeleiden. Het belooft een heerlijke middag te worden o.l.v. Theo van der Hoorn, met als doel financiële steun te genereren voor de opbouw van de verbrande Urbanus Kerk van Bovenkerk.
Noteert u het in uw agenda, zondagmiddag 31 maart 14.30 uur, Titus Brandsma Kerk, Westelijk Halfrond 1 te Amstelveen !
Nadere informatie volgt op onze site en op:
https://www.amkconamore.nl

Open Monumentendagen 2019
Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn de landelijke Open Monumentendagen. In dit weekeinde zullen wij, precies één jaar ná de fatale brand, een programma in en rondom de kerk organiseren. Uiteraard kunnen wij in verband met de herstelwerkzaamheden op dit moment nog niet zeggen hoe dit programma er precies uit zal zien en of de toren dan weer opengesteld is voor bezoek. Volg onze website voor het laatste nieuws.

Pauluskoor 
Op vrijdag 1 november zal het bekende grote Pauluskoor een concert verzorgen in de Augustinuskerk. Nadere informatie volgt op www.Pauluskoor.nl en onze website.
Op het programma staat, naast het Gloria van Francis Poulenc, The Armed Man – A mass for Peace van Karl Jenkins. Gecomponeerd ter gelegenheid van de millenniumviering in 2000 en opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Kosovo.

Excursie 2019 (datum nog onder voorbehoud)
Op zaterdag 9 november 2019 zullen wij voor onze sympathisanten en donateurs wederom een excursie organiseren naar Cuypers-monumenten. De reis voert ons dit jaar naar de Noord-Brabantse plaatsen Demen en Veghel, waar respectievelijk de Sint Willibrorduskerk en de Sint Lambertuskerk zullen worden bezocht alsmede in Veghel het Franciscanerklooster en de Congregatiekapel.
Nadere informatie volgt op onze website en in onze nieuwsbrief van komend najaar, bij die gelegenheid kunt u zich opgeven voor deze excursie.

Afgelopen concerten na de brand
Na de brand hebben vele (muziek-)organisaties spontaan aangeboden om geld in te zamelen voor herstelwerkzaamheden door middel van benefietconcerten of collectes.
Op onze site www.helponsuitdebrand.com kunt u lezen welke hartverwarmende initiatieven er allemaal zijn ontplooid.