Nieuwe uitdaging

Dorothea van Leer-Wassenburg houdt al ca. drie jaar ‘ZIN-vieringen’ in Biddinghuizen. De ervaring die Dorothée daar heeft opgedaan wil ze graag met ons delen in de vieringen met de titel “Het Woord Voorop”. Het bijzondere van dit soort vieringen is dat de parochianen samen met Dorothée een thema uitdiepen. Het is een dialoog, dus als parochiaan werkt u mee aan de inhoud van de viering. Dat is helemaal nieuw voor ons. Ook voor Dorothée is het best wel spannend hoe dat zal vallen in een andere geloofsgemeenschap.

Dorothée is al twee keer in Bovenkerk geweest. De eerste keer heb wij samen kennis gemaakt en ik was onder de indruk van deze bewogen vrouw. Op maandag 11 februari hebben we met acht mensen de voorbereiding van de eerste viering “Het Woord Voorop” gedaan. Hoog tijd om Dorothée hierbij aan u voor te stellen.

Jeugd

Dorothée groeit op als jongste in een rooms katholiek gezin met vier kinderen en brengt een deel van haar jeugd door in Amstelveen. Al vroeg ontpopt zij zich als verhalenvertelster en neemt zo de andere kinderen in het gezin dagelijks mee met haar avonturen. En die verhalen zijn altijd gebleven, want Dorothée is een echt mensenmens. Zo heeft ze haar gave jarenlang als onderwijzeres kunnen inzetten. Tja, zo’n juf wil je toch allemaal!

Theologie in Amsterdam

Na jaren voor de klas te hebben gestaan, begon Dorothée op haar veertigste aan een studie theologie-levensbeschouwing in Amsterdam. Zij is afgestudeerd in de richting katechese en doet daarna nog de tweedegraads-opleiding pastoraat, omdat ze zichzelf wel als een soort “dorpskapelaan” ziet rondfietsen om mensen die daar behoefte aan hebben te steunen en te helpen.

Dorothée wil graag met mensen een persoonlijke band opbouwen en dat lukt je alleen als je tijd voor de ander vrijmaakt. Maar tijdens haar laatste studiejaren en stageperiode komt ze erachter dat een aanstelling als pastor ook inhoudt dat ze een soort manager van een bedrijf zal worden, en daar wordt ze niet echt enthousiast van. Daarom heeft Dorothée aan het eind van haar studie een moeilijke keuze moeten maken: niet kiezen voor een officiële status als pastoraal werkster in dienst van het bisdom, maar haar hart volgen en freelance “dorpskapelaan” worden.

Dorpspastoor in Biddinghuizen

Er moet evenwel wel brood op de plank komen. Ze gaat dus werken op een buitenschoolse opvang in Lelystad, waar ze ook haar talent als verhalen-juf weer inzet. Daarnaast zet ze zich in Biddinghuizen al 30 jaar met hart en ziel in voor de steeds kleiner wordende rk-geloofsgemeenschap. Zo leidt ze meditatieve- en seniorenvieringen, oecumenische diensten en -huwelijken, uitvaarten, en begeleidt ze mensen met levensvragen.

Ze wordt ook regelmatig gevraagd voor niet-kerkelijke uitvaarten. Afscheidsvieringen leiden vindt Dorothée heel dankbaar werk, want je schetst iemands leven in een toespraak en daarbij bedenk je rituelen die zo’n afscheid voor de familie waardevol maken.

Ik mag u uitnodigen om op zondag 24 februari de eerste viering van “Het Woord Voorop” met ons mee te maken.

Ik heb er nu al zin in, doet u mee?

Edwin Barentsen

Meer lezen over de viering Het Woord Voorop…