Opnieuw is een aantal parochianen in het zonnetje gezet. Pastor Adolfs kreeg voor zijn vele werk in de kerk een witte stola. Hans en Thea Scheijde werden met bloemen gehuldigd, omdat zij als echtpaar tezamen 90 jaar actief zijn geweest in de kerk, Hans Scheijde kreeg een gouden torentje met oorkonde voor 48 jaar werk in financiële commissies en penningmeesterschap, en Guido Smit voor zijn regionale en locale inzet een gouden torentje en de doorluchtigheidspenning.  Hieronder volgen de speeches voor Pastor Adolfs en Hans en Thea Scheijde.

Jan Adolfs

Beste Jan, namens de locatieraad H. Geest / St. Urbanus wil ik graag even iets tot je zeggen. We zijn hier vanmiddag niet zomaar bij elkaar gekomen. We zijn hier om jou enorm te bedanken voor je grote inzet en toewijding, voor jouw pastor-zijn in deze locatie.

Als ik jouw pastoraat zou mogen vertalen in een Bijbelverhaal, dan zou dat het Emmaüsverhaal zijn. Twee mensen op weg met de Heer in hun midden zonder dat zij het in eerste instantie weten.

Jan, we kennen jou als een man die met mensen, parochianen, er bent in lief en leed en ziek en zeer. Wanneer je ergens al een lange tijd bent dan krijg je te maken met meerdere generaties van families. Het is dan ook heel vanzelfsprekend dat er vaak een beroep op je gedaan wordt, en je antwoordt daarop altijd met hart en ziel. Dit is een sterke kant van het samen op weg zijn met elkaar, en jouw grote kracht.

Weer even terug naar de Emmaüsgangers.  Zij bespraken alles wat er met hun vriend de afgelopen dagen gebeurd was en toen bemerkten zij opeens een vreemde die met hen meeliep. De vreemdeling stelde geen vragen en zij probeerden het verhaal van Jezus met hem te delen.

Het verhaal van Jezus heb jij op jouw manier heel vaak verteld in de verkondiging, in de catechese door jouw aanwezigheid. Het verhaal dat dicht bij mensen staat opdat er ruimte ontstaat dat ieders verhaal gehoord en gedeeld wordt.

Zo, door in eerste instantie de afwezigheid van Jezus, hielden de leerlingen toch de hoop en de liefde voor deze Jezus in zich, door herinneringen aan Hem op te halen.

Hoop en Liefde, twee enorme belangrijke woorden, kernbegrippen van ons geloof, in het pastoraat, en dat heb jij in jouw pastoraat gedeeld.

Uiteindelijk herkenden zij Hem bij de maaltijd bij hen thuis, brandde hen hart niet van liefde toen Hij met hen sprak?

Een van mijn eerste mails die ik van jouw, mocht ontvangen, 11 juli 2017, ging over wat je allemaal nog doet in en voor de locatie en ook daarbuiten, o.a. de vieringen in de verpleeghuizen. Ook hoe jij met mensen samen de liturgie voorbereidt en wat daar allemaal bij komt kijken. Keurig alle taken bijgehouden, gewoon te veel om op te noemen.

Dit alles om de boodschap van Geloof, Hoop en Liefde te blijven uitdragen.

Het mooie van het Emmaüsverhaal is dat het ook een boodschap in zich draagt om opnieuw te beginnen. Immers, de leerlingen keerden snel terug naar Jeruzalem om daar te vertellen wat zij meegemaakt hadden en de verrijzenis van Jezus met hun metgezellen te delen en de boodschap te verkondigen.

Door het terugtreden van jou in onze H. Geest / St. Urbanus-gemeenschap ontstaat er ook weer een nieuwe periode. Dat er daarbij ook letterlijk gebouwd moet gaan worden aan een kerkgebouw, dat hadden wij niet kunnen bedenken. Toch zal jouw pastoraat een bouwsteen blijven om verder mee te bouwen.

Met elkaar slaan wij een nieuwe periode in om Zijn verhaal te laten klinken, ook in onze tijd.

Dank je wel Jan nogmaals voor je inzet en je betrokkenheid.

Namens de locatie mag ik je een cadeau aanbieden. We weten dat het jouw wens was om een nieuwe witte stola te ontvangen. Wit, de kleur van de verrijzenis, ook een kleur om opnieuw verder te gaan.

Ik hoop dat deze stola aan je wensen voldoet.

Eugène Jongerden

Hans en Thea Scheijde

Hans, je hebt besloten na een hele lange staat van dienst te stoppen met het vrijwilligerswerk. Een mooi moment daarvoor is de overgang naar een nieuw softwarepakket. Dat bracht automatisch de verplichting met zich mee om aan de huidige vereisten te voldoen, waardoor je besloot te stoppen. Zo creëerde je voor jezelf een barrière en die heb je ook nodig, want anders komt het er niet van.

Je hebt je op dit moment al 48 jaar ingezet voor de kerk. Daarbij is Thea je tot onmisbare steun geweest, want ook zij heeft er 42 jaar vrijwilligerswerk op zitten. Hans en Thea, jullie zijn een bijzonder paar, want met hart voor de kerk is dit samen 90 jaar vrijwilligerswerk.

Thea, jouw ‘kindje’ al die tijd was het koor Spirit. En wat heb je daar veel plezier aan beleefd. Jij besloot iets eerder dan Hans te stoppen. Samen krijgen jullie deze  bloemen.

Hans, we kennen jou binnen de parochie als een man met passie voor het financiële vak. Dat aandachtsveld heb je ook in de locatieraad en de FAC (Financiële Advies Commissie) vertegenwoordigd. Als je jou een vraag stelt, dan krijg je ook een precies antwoord. Dan gaat dat op de cent nauwkeurig.

Je hebt een bijzonder oog voor detail en een uitzoekklus kun je ook gerust aan jou overlaten. Het duurt dan natuurlijk wel iets langer. De simpele vraag voor een overzichtje, levert al gauw de specificatie van een 3 pagina’s tellende kolommenbalans in Excel op.

Je hebt binnen onze parochie een uitzonderlijke staat van dienst en wij wilden en konden jou niet met lege handen laten vertrekken. Hierbij mag ik je namens de gehele parochie een gouden torentje opspelden en de begeleidende oorkonde met bloemen uitreiken.

Edwin Barentsen

Comments are closed.