Afgelopen zondag vond in het Noorddamcentrum de eerste samenkomst onder de noemer ‘Het Woord Voorop’ plaats. In deze viering is pastor Dorothée van Leer-Wassenburg voorgegaan, die bij aanvang als inleiding vooral warm blijk van begrip gaf voor de veranderingen waar wij als geloofsgemeenschap voor staan. Zelf heeft zij al ruime ervaring opgedaan met deze vorm van kerk-zijn in haar geloofsgemeenschap in Biddinghuizen, en ook ons geliefde Bovenkerk is voor haar geen vreemde grond.

Onwennig was het wel, voor beide partijen, omdat tijdens een viering van ‘Het Woord Voorop’ weliswaar niet de communie met elkaar gedeeld wordt, maar -zoals de naam al aangeeft- wel de kracht van het woord. De titel van deze viering was dan ook heel toepasselijk: ‘Een mens leeft niet van brood alleen’; een viering waarbij we letterlijk op verhaal komen mochten.

Niet alleen de voorganger, maar ook de opstelling in de zaal was nieuw: bij binnenkomst in de zaal stonden de stoelen opgesteld in een halve cirkel, met de kleine preekstoel tussen de twee grote ramen gericht op onze Urbanuskerk. Zoals een bezoekster naderhand formuleerde: “Toen ik binnenkwam in de zaal, zag ik een stukje van onze kerk en het zonlicht viel door de ramen naar binnen. Ik zag eerst eigenlijk alleen maar de contouren van ‘die mevrouw’, maar toen ze begon te spreken, toen voelde ik dat het klopte.”

Niet alleen Dorothée nam het woord: ze gaf ons het Woord. We zijn er zo aan gewend geraakt om slechts te luisteren tijdens een viering of een dienst in een kerk. Maar in plaats van slechts toehoorders wordt je als aanwezige uitgenodigd om actief deel te nemen. Want wat als ons ineens vragen worden gesteld? Wanneer nemen we eigenlijk de tijd om ons gericht vragen over ons geloof te stellen? De vragen mochten landen in onszelf en wie zich daar prettig bij voelde kon een antwoord formuleren door de microfoon.

Een mens leeft niet van brood alleen. Maar wat houdt ons dan op de been? Het evangelieverhaal ging over Jezus in de woestijn die aan beproevingen werd blootgesteld. In de verkondiging die daarbij aansloot konden we onze gedachten verwoorden over de vastentijd, de gebruiken en de betekenis daarvan, en wat dit voor ons persoonlijk betekent. Ons leven en ook ons gelovig leven kent beproevingen en ieder zal daarin aan de hand van eigen ervaringen een weg in moeten zien te vinden. En, zoals Dorothée het omschreef, ‘we zijn allemaal maar passanten op dezelfde weg die leven heet’.

Tijdens de lezingen en gebeden was er stemmige begeleiding van Marian Bosman-Wassenburg die een prachtig meditatief lied ten gehore bracht en daar gitaar bij speelde, en organist Harry Lichtendahl plus een groep cantors was bereid gevonden om te begeleiden.

Komt u de volgende keer ook luisteren, meedoen? De volgende viering van ‘Het Woord Voorop’ is op zondag 31 maart in het Noorddamcentrum.