Vastenactie 2019 - schoon drinkwater
Vastenactie 2019 – schoon drinkwater

De Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland ondersteund de vastenactie voor het oplossen van de watercrisis. Wij steunen het project in Niger en de waterprojecten in onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Geef daarom daarom tijdens de 40 dagenperiode aan mensen die schoon drinkwater hard nodig hebben door u bijdrage over te maken aan
IBAN NL72 RABO 0382332601
t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’.  

Schoon water, voor ons heel gewoon

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Vervuild water, levensbedreigend

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water…

Een neerwaardse spiraal, je kunt niet zonder

De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water, kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin. De cijfers zijn nauwelijks te bevatten. Zo besteden vrouwen en kinderen in sub-Sahara Afrika naar schatting 40 miljard dagen aan water halen.

Dat is net zoveel als het totaal aantal werkdagen van de beroepsbevolking van een land als Frankrijk. Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.

Schoon water biedt perspectief tot leven!

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. Wij steunen naast het project in Niger nog waterprojecten in onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water biedt perspectief tot leven!

Help mee en geef

In alle kerken van RK Amstelland wordt de vastenactie onder uw aandacht gebracht. U kunt uw gift in de kerk kwijt óf u kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening

NL72 RABO 0382332601
t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’.   

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland