Op zondag 10 maart 2019 wordt in Amsterdam een Klimaatmars gehouden, onder de subtitel ‘Geloof in de klimaatmars’. Inhakend op de actuele aandacht voor de milieuproblematiek wordt hiermee ook druk vanuit de kerken uitgeoefend op de politiek om tot een deugdelijk klimaatbeleid te komen. Wat heeft het geloof en het klimaat met elkaar te maken? Hoe kun je meedoen en wat is het programma?

Als het gaat over de zorg voor de schepping en de verantwoordelijkheid die we hiervoor -als mens- hebben gekregen, dan kan het niet anders dan dat we ook als kerk hierin een rol spelen en die rol uitdragen. Eerder schreef paus Fransiscus hierover al in zijn encycliek Laudatio Si, waarin wij -de mensheid in geheel en ieder als individu- worden opgeroepen en aangezet om de verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor de schepping. Een duidelijke taak die wij niet mogen laten liggen! Hiermee neemt ook de kerk een rol in binnen deze maatschappelijke kwestie, en heeft ook in de actualiteit rond de klimaatproblematiek hierin een duidelijk standpunt. Wij pleiten voor een stevig en rechtvaardig klimaatbeleid. Deze betrokkenheid van gelovigen in het algemeen en van ons als rooms-katholieke geloofsgemeenschap kan via verschillende manieren blijken. Op de eerste plaats door het initiatief van milieudefensie voor de klimaatmars te steunen.

Klimaatmars 10 maart 2019 – het programma:

Het programma voor de klimaatmars start met een gezamenlijk gebed door o.a. Mgr. Jan Hendriks als een van de voorgangers. Er wordt een oproep aan ons als gelovigen gedaan om ook hierin zichtbaar te zijn. De mars eindigt met een avondgebed in de Noorderkerk.

12.30 uur                    Start met gezamenlijke opening en gebed – Dominicuskerk
13.00  uur                   Start klimaatmars
16.00  uur                   Einde klimaatmars
17.00   uur                  Gebedsdienst voor schepping en natuur- Noorderkerk

Voor meer informatie, zie de website van Groene Kerken