Afscheid ds. Marianne Bogaard van de Paaskerkgemeente

Marianne Bogaard
Marianne Bogaard

Op zondag 24 maart j.l. was onze gemeenschap vertegenwoordigd bij de afscheidsviering van ds. Marianne Bogaard. Tijdens oecumenische vieringen in de afgelopen 13 jaar hebben de parochianen van de gemeenschap H. Geest/St. Urbanus haar ervaren als een inspirerende voorganger.

Wij wensen Marianne Bogaard een goede toekomst in Rotterdam-Kralingen haar nieuwe gemeente.

Namens het aandachtsveld Oecumene
Rita van der Vliet-Loogman