De paaskaars staat symbool voor hoop: de hoop en het vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt, of zelfs nog beter wordt. Vorig jaar werd déze paaskaars daags na de felle brand uit de Urbanuskerk getild, nagenoeg ongeschonden -ondanks de brandende dakdelen en vallend gesteente.  Tijdens de kinder-paaswake werd de paaskaars onder leiding van pastoor Jongerden uitgeblazen door Aranka en met hulp van Maya in een mooie uitstalkast opgeborgen. Het mag daarmee voor ons met nog meer nadruk een blijvend teken zijn van de hoop en de kracht om dóór te gaan, en het vertrouwen dat het uiteindelijk goed mag komen met de kerk, en met onze kerk.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.