Het onderzoek naar de brand in de Urbanuskerk dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd, is afgerond. De felle brand die op 15 september 2018 een deel van de Urbanuskerk heeft verwoest en de wijze waarop deze door de brandweer is bestreden, is aanleiding geweest voor dit onderzoek. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

Kort samengevat: Amstelveen moet zorgen voor voldoende bluswater in de gemeente maar is daarin tekortgeschoten. De Brandweer Amsterdam-Amstelland had vorig jaar moeite de brand in de Amstelveense Sint Urbanuskerk te bestrijden doordat de bluswatervoorziening niet op orde was. De brandweerlieden valt hierin niets te verwijten. Meer informatie plus het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Ter kennisname de samenvattende conclusie uit het rapport van Biesboer Expertise uitgebracht aan verzekeraar Donatus. Daar kan uit worden geciteerd…
…de onderhavige brand is ontstaan in een schakelpaneel voor het in- en uitschakelen van de verlichting in het kerkgebouw, meer specifiek in de linker van de twee kabelgoten waaruit het schakelpaneel is opgebouwd.  Het verdere brandverloop c.q. de verdere branduitbreiding zoals bovenomschreven, betreft een verklaarbaar gevolg. De destructie in de linker kabelgoot was dermate groot dat niet meer kon worden vastgesteld in of ter hoogte van welke schakelaar de brand is ontstaan. Derhalve wordt geconcludeerd dat de brand is ontstaan als gevolg van een elektrisch technisch gebrek / mankement ter plaatse van één van de schakelaars in de linker kabelgoot. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een slechte verbinding / aansluiting op één van de schakelaars…

Als parochie willen wij benadrukken dat de brandweer en andere hulpverleners hebben gevochten voor het behoud van de de toren. Wij schreven eerder: Het zat niet altijd mee, maar het is ze gelukt de historische waarde van het gebouw en de alles bepalende toren te sparen. Als Bovenkerkers en Amstelveners zijn we hen heel veel dank verschuldigd. Als geloofsgemeenschap hebben we ongelooflijk veel respect voor dat zware werk. Het is dan ook onbegrijpelijk hoe sommige omstanders verbaal of fysiek agressief zijn naar hulpverleners. Dat is onacceptabel en maakt hun klus onnodig extra zwaar. Meer van dit artikel lezen? Klik hier.

In november 2018 zijn ca. 25 brandweermannen die betrokken waren bij de bluswerkzaamheden op bezoek geweest in de St. Urbanus toren. Elke brandweerman heeft zo zijn eigen verhaal vanaf de melding bij 112. Daar zitten soms traumatische ervaringen bij. Meer van dit artikel lezen? Klik hier.