Op donderdag 25 april 2019 zijn we met een volle bus naar het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen en Onze Lieve Vrouwe van Renkum geweest. Een inspirerende dag onder leiding van pastor Adolfs en pastoraalwerker Prent. 

Start

Na een tijdig vertrek bij goed weer stelde reisleider en pastoraalwerker Prent zichzelf voor. Daarna gaf de heer Prent een toelichting op ons eerste reisdoel: het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen en het leven van Titus Brandsma. Bij aankomst kregen we koffie en een film te zien, waarna we rond en in de kerk zijn geweest met begeleider Marijke.

Titus Brandsma

Titus Brandsma is als lid van de orde der Karmelieten wereld beroemd geworden, doordat hij als verzetsstrijder in Dachau in 1942 is overleden. Hij had de moed en het lef om trouw te blijven aan zijn principes en openlijk de plaatsing van NSB-advertenties in de 2e wereldoorlog de kranten te weigeren. Hij kende de gevolgen, maar liet zich daar niet door leiden.

Onze lieve vrouwe van Renkum

Rond het middaguur werd de reis voortgezet naar bedevaartplaats Renkum. We werden onthaald met een prima lunch, waarna een bezoek volgende aan het Rosarium Mariae. Dat is een tuin waar je een looproute volgt. Je wordt dan langs de mysteriën van het geloof geleid: de blijde geheimen, de geheimen van het licht, de droevige geheimen en de glorievolle geheimen. De in totaal 20 geheimen werden door pastor Adolfs stuk voor stuk toegelicht.

Vervolgens gingen we de kerk in naar het Maria-altaar voor een toelichting op de onstaansgeschiedenis van het 700 jaar oude Mariabeeld door Leny. Pastor Adolfs en Renger hielden een mooie mis en we zongen Maria liederen.

Afsluiting

Na een afsluitende ‘borrel’ zijn we weer huiswaarts gegaan. De dag was goed georganiseerd en onze reisleiders hebben het interessant weten te maken. We kijken weer uit naar de volgende bedevaart. Met dank aan de reisleiders, organisatoren en Martien de buschauffeur.

Ferry Andringa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.