Sacramentszondag en caritaszondag

Op zondag 23 juni is het Sacramentszondag en Caritaszondag. Pastor Adolfs houdt dan een eucharistieviering, waardoor de geplande viering van Heel Amstelland Zingt komt te vervallen.

Caritas Amstelland

Als diaconale project schenken we aandacht aan het werk van Caritas Amstelland. Hier wordt u over bijgepraat en de gehele collecte is hiervoor bestemd. Financiële bijdragen zijn welkom op rekening: NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland.

Amnesty International - schrijf voor rechten

Na de viering kunt u brieven schrijven van Amnesty International.  Doet u mee?

Bloemetje van de maand

En het bloemetje van de maand. Naar wie zal dat nu gaan?