Heel Amstelland Zingt

Heel Amstelland Zingt

Op zondag 30 juni staat inmiddels de zesde viering van Heel Amstelland Zingt op de agenda en als team sluiten we hiermee de eerste helft van het jaar 2019 af. We gaan weer heerlijk zingen en alle liederen staan in het teken van Sacramentszondag.

Caritas Amstelland

Als diaconale project schenken we aandacht aan het werk van Caritas Amstelland. Hier wordt u over bijgepraat en de gehele collecte is hiervoor bestemd. Financiƫle bijdragen zijn welkom op rekening: NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland.

Amnesty International - schrijf voor rechten

Na de viering kunt u brieven schrijven van Amnesty International.  Doet u mee?

Bloemetje van de maand

En het bloemetje van de maand. Naar wie zal dat nu gaan?