Geloven is natuurlijk van alle tijden, maar wat voor u, als ouder, van belang is, is de vraag: hoe maak ik het iets van déze tijd? Kinderen komen met vragen en als ouder wil je daarop in kunnen gaan. Daarnaast zit je soms zelf met vragen hoe het geloof op een vanzelfsprekende manier kan worden doorgegeven. Daarvoor starten wij binnenkort met een tweetal initiatieven:

Samen vieren

Allereerst willen we de kinderen meer met elkaar en met het hele gezin betrekken bij de zondagse vieringen. Voor kinderen is een kerkdienst soms moeilijk te volgen. Hiervoor is een (elders in Nederland beproefd) initiatief opgepakt: op een zondagmorgen komen de gezinnen eerst met een ontbijt bij elkaar. Daarbij wordt de lezing van die zondag toegelicht en onderling besproken (zowel voor de ouders als op het niveau van de kinderen) en daarna volgt de viering. De eerste keer willen we dit gaan doen op zondag 13 oktober in de Urbanuskerk in Ouderkerk, voorafgaand aan de gezinsviering. De tweede keer is op 8 december gepland in de pastorie van de Urbanuskerk in Bovenkerk; aansluitend is de viering in het Noorddamcentrum.

Gespreksavonden

Ook als ouder zit je misschien met vragen over het geloof, of wil je hierover met elkaar in gesprek. Hiervoor worden een viertal avonden ingepland, waarvan de eerste ouderavond gepland is op woensdag 30 oktober om 20:30 uur in de pastorie van Bovenkerk. (thema: liturgie, opbouw van de dienst en het kerkelijk jaar).

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Hein van Bon, hjvanbon.vbps@gmail.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.