Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken
mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie:
het Evangelie verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen.
” – Paus Franciscus

Oktober is de missiemaand, de maand waarin wij samen met alle katholieke gelovigen op de wereld onze verbondenheid met elkaar in die ene Wereldkerk vieren en laten zien. Kerk-zijn houdt niet op bij de grenzen van een parochie, bisdom, of zelfs een land. Door de verhalen en ontmoetingen met mensen uit de jonge kerken van de derde wereld, kan ons geloof gevoed worden. Wereldwijd houden alle parochies een collecte ter ondersteuning van de armste parochies. Het hoogtepunt is de viering van missiezondag, in het weekend van 19 en 20 oktober.

WERELDMISSIEDAG                                                                                                                     

 ‘Gedoopt en Gezonden’. Dat is het thema van de buitengewone Missiemaand die Paus Franciscus aankondigde. De Kerk van Christus op missie in de wereld. Missio vraagt extra aandacht voor de christenen in Noordoost-India. De katholieke kerk in Noordoost-India ziet het als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping. Wij vragen ook u om mee te doen aan de collecte op Missiezondag.

Twee collectes op zondag 20 oktober 2019

Op 20 oktober zullen er tijdens onze kerkviering twee collectes worden gehouden.De 1ecollecte voorafgaand aan de offerande voor onze Geloofsgemeenschap en de 2ecollecte aan het eind van de viering voor Wereldmissiedag/Missio.  

De extra collecte van Missiezondag is geheel bestemd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL65 INGB 0000 00 1566 t.n.v. Missio – Wereldmissiemaand, Den Haag.