St. Urbanuskerk Bovenkerk - gezinscatechese met ontbijt

In navolging van de gewaardeerde gezinsbijeenkomst in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk op 13 oktober jl., zijn de gezinnen op zondag 8 december hartelijk welkom bij het ontbijt in de pastorie van de Sint Urbanuskerk te Bovenkerk om 8:50 uur (start 9:00 uur).

Aansluitend zullen wij weer in drie groepen (ouders, oudere kinderen en kinderen tot 10 jaar) uiteen gaan om het Mattheus evangelie over Johannes de Doper – de aankondiger van Jezus – te bespreken.

Daarna gaan wij gezamenlijk in het Noorddamcentrum de eucharistieviering bijwonen waarin pastor Dea Broersen en pastoor Eugene Jongerden voorgaan met het koor Aurora. Wij sluiten af met een kopje koffie/ thee en limonade.

Graag van tevoren aanmelden bij Hein van Bon (hjvanbon.vbps@gmail.com) tot uiterlijk woensdag 4 december.