Adventsactie 2019 - kind uit Venezuela

Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen.

De MOWA (Missie OntwikkelingsWerken Amstelland) heeft als project gekozen voor ‘Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru’.  Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De Katholieke organisatie Warmi Huasi zet zich in voor de jonge kinderen, ondersteunt en begeleidt hun ouders en verzorgers en zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar. In het Kerstnummer van Spirit treft u hierover meer informatie aan. In alle kerken van RK Amstelland wordt de Adventsactie onder uw aandacht gebracht. U kunt uw gift in de kerk kwijt óf u kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN:

NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA  Amsterdam o.v.v.  ‘Adventsactie’.   

Bij voorbaat dank voor uw gave!

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland 

Adventsactie 2019 - logo