Vanmorgen hebben we het feest van Driekoningen gevierd en voor mij is dat eigenlijk een beetje de afronding van de kerstperiode. We hebben kerkelijk mooie feesten gevierd en van harte hoop ik dat u thuis, in de familie en met vrienden mooie dagen gehad zult hebben.

Ik wil alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen weken. Het begon allemaal al met een gezellige feestelijke kerstviering in de tuin van de pastorie op 21 december 2019. Wat een gezellige sfeer en een grote belangstelling, ondanks het wat minder goede weer. De tuin zag er echt feeëriek uit en ook de nieuwe kerstgroep mag er zijn. Het was allemaal op en top verzorgd mede ook door de inzet van het Bewonersplatform Bovenkerk. Zo ook de Torenkapel en het Noorddamcentrum zagen er tijdens de kerstdagen en erna echt sfeervol uit.

De vieringen waren prima georganiseerd en ook de koren hebben hun beste beentje voor gezet. Ik heb veel complimenten mogen ontvangen.

Persoonlijk heb ik veel kerstkaarten en wensen van u mogen ontvangen en langs deze weg wil ik u daarvoor bedanken.

Kortom, we kijken terug op een mooie feestelijke periode en nu zijn we alweer aangekomen in het Nieuwe Jaar. Ik wens u allemaal een heel mooi, gelukkig en gezond jaar toe.

Samen met u hopen ik dat er dit komend half jaar een begin gemaakt gaat worden met de wederopbouw van onze Urbanus kerk.

Vrede en alle goeds

Pastoor Eugène Jongerden