Askruisje

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Als je de zondagen niet mee rekent, valt die datum van Aswoensdag precies 40 dagen voor Pasen. Deze periode van 40 dagen staan voor inkeer en bezinning, terwijl Aswoensdag staat voor boetedoening. Tijdens de vieringen op Aswoensdag kunt u een askruisje halen. Voor het askruisje kunt u de palmtakken die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgedeeld in het Noorddamcentrum tijdens de vieringen inleveren.

Waarom een askruisje?

Askruisje
Askruisje

Tijdens een kerkelijke viering op Aswoensdag kan iedereen een askruisje komen halen. Het askruisje wordt gemaakt op je voorhoofd. Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens bent. Na Aswoensdag start de periode van inkeer en bezinning; de vastentijd. Meestal wordt deze periode sober met eten en drinken omgegaan. Zo is het carnaval ontstaan als een vrolijk en uitbundig eet- en drinkfeest, voordat er wordt versoberd.

Wat is de symboliek van Aswoensdag?

Het askruisje heeft een rijke symboliek, want je gelooft dat het leven beperkt is, dat je fouten maakt en dat je het anders wilt doen naar het voorbeeld van Jezus.

As maken en de Aswoensdag-vieringen

Inzameling palmtakken
Inzameling palmtakken

De as van het kruisje is gemaakt van de takken die een jaar eerder bij Palmpasen werden uitgedeeld. Deze takjes kunnen tot Aswoensdag ingeleverd worden in het Noorddamcentrum tijdens de kerkdiensten. De as die bij het verbranden van de oude palmtakjes ontstaat, wordt gebruikt om tijdens alle vieringen van die dag het askruisje op het voorhoofd te maken. U bent van harte welkom om dit samen mee te maken:

  • om 10:30 uur tijdens een viering met aswijding door deken Eugène Jongerden in het Noorddamcentrum, t.o. de St.Urbanuskerk
  • om 19:30 uur tijdens een oecumenische viering onder leiding van pastor Jan Adolfs en dominee Bara van Pelt in de Paaskerk, Augustinuspark 1 Amstelveen.