Adventsactie 2019 - kind uit Venezuela

VOOR DE VENEZOLAANSE VLUCHTELINGENKINDEREN IN PERU

Namens de Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru willen wij u hartelijk bedanken voor uw gulle gaven. Gezamenlijk heeft de parochie Amstelland het mooie bedrag van € 5.752,46 bijeengebracht voor deze kwetsbare kinderen

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland