Askruisje

Op woensdag 26 februari 2020

  • 10:30 uur door deken Eugène Jongerden in het Noorddamcentrum
  • 19:30 uur tijdens een oecumenische viering onder leiding van pastor Jan Adolfs en dominee Bara van Pelt in de Paaskerk
Inzameling palmtakken
Inzameling palmtakken

De as van het kruisje is gemaakt van de takken die een jaar eerder met Palmpasen werden uitgedeeld. Deze takjes kunnen alleen nog op zondag 23 februari ingeleverd worden .