in de Titus Brandsmakerk

Op weg naar Pasen willen we ruimte maken voor bezinning op het verhaal van het lijden, de kruisiging en opwekking van Jezus. Een bekend verhaal dat altijd weer de mogelijkheid biedt om te komen tot een dieper verstaan ervan en dat nog steeds een kritisch ‘tegenverhaal’ is tegen veel zogenaamde vanzelfsprekendheden in onze samenleving.

Woensdag 4 maart 14:00 -16:00 uur: Thema: ‘Iconen bij Passie en Pasen’

Christus’ lijden en opstanding vragen tot op vandaag om beelden van verwondering bij de verhalen die daarover in het Evangelie worden overgeleverd. Iconen nemen daarbij een bijzondere plaats in. Zij worden ‘geschreven’ met een eigen, visuele taal van beelden. Het zijn ‘vensters op de eeuwigheid’, zichtbare tekenen van de onzichtbare God. Dat wil niet zeggen dat wij zelf de vensters naar willekeur kunnen openen. Het is omgekeerd, via de icoon komt de Eeuwige ons aardse hier-en-nu binnen. Van oudsher zijn vooral de Passie-iconen van grote betekenis geweest voor het orthodoxe geloof en vroomheid. Zij omvatten de voorstelling van de intocht in Jeruzalem tot en met die van het geopende graf. Ter vergelijking maken we af en toe en klein uitstapje naar de westerse kunst.

Woensdag 18 maart 14:00-16:00 uur: film ‘Der Kreuzweg’ (2014)

Deze meermalen bekroonde film, o.a. met de ‘Zilveren Beer Berlijn’ – Beste Scenario, vertelt op indringende wijze het verhaal van een veertienjarig Duits meisje dat op eigen wijze de veertien staties van Jezus naar de kruisiging doorloopt. Zij komt uit een gezin met zeer behoudende opvattingen en met een strenge moeder die haar kleineert en vernedert. De film is ingedeeld in veertien hoofdstukken, telkens met de titel van één van de veertien staties van de kruisweg. De zorgvuldig gekozen beelden maken het mogelijk om te blijven kijken naar de pijnlijke taferelen die tot in hun uiterste consequentie worden doorgevoerd. Maria onderwerpt zich aan haar moeder, en neemt de ultieme beslissing om zich op te offeren in plaats van voor zichzelf te kiezen. De onvermijdelijke ontknoping van haar lijdensweg hangt als een donderwolk boven de film, maar de film heeft zo’n grote poëtische zeggingskracht dat je er van begin tot einde geboeid naar blijft kijken. Na afloop gelegenheid tot gesprek.

Woensdag 1 april 14:00-16:00 uur: ‘Requiem van Fauré’

Het requiem is eeuwenlang een belangrijk onderdeel geweest van de r.k. begrafenisliturgie. Naast de klassieke gregoriaans gezongen uitvoering hebben veel componisten het requiem getoonzet. Beroemde uitvoeringen zijn o.a. die van Mozart, Berlioz, Verdi, Dvořák en Fauré. Na het Tweede Vaticaans Concilie werden er ook in begrafenisliturgie diverse veranderingen doorgevoerd en werd het mogelijk om uit wisselende gezangen een keuze te maken. Wij kijken en luisteren naar het Requiem van Fauré, uitgevoerd door het Holland Boys Choir. We luisteren naar fragmenten van verschillende uitvoeringen van het Requiem. We sluiten af met een vesperviering.

De bijeenkomsten worden verzorgd door: Deken Eugene Jongerden, pastor Renger Prent, Vincent Dorenbos (muzikale begeleiding)