MOWA kiest voor de vastenactie 2020 van RK Amstelland voor kinderen met een handicap in Pakistan. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL72RABO0382332601 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie 2020’.    Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Gehandicaptenzorg is in Pakistan geen overheidsaangelegenheid. Kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap bleven thuis, zonder perspectief.

In 1997 werd daarom onder supervisie van Caritas Pakistan in Hyderabad Hyat-E-Nau gesticht met als doel kinderen met beperkingen door scholing, medische zorg en herstel een kans te bieden hun kwaliteiten te maximaliseren en zo een waardige plaats in de gemeenschap te verwerven: een beter leven.

Hyat-e-Nau streeft dit na door voor de kinderen een omgeving te scheppen, waarin ieder kind gekoesterd wordt en aangemoedigd wordt het beste in zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind, ongeacht ras, geloof, kleur en geslacht is welkom bij Hyat-e-Nau.

Daarnaast heeft Hyat-e-Nau de ambitie kennis te verspreiden over de omgang met mensen met een beperking en hun mogelijkheden door het geven van cursussen (opleiden van cursusleiders). Of bijvoorbeeld met straattheater, aansluitend: bewustzijn te bevorderen over volksziekten en basis gezondheidszorg.

Met de opbrengst van de actie kunnen lopende kosten worden afgedekt zoals transport, physio-apparatuur, hulpmiddelen, medicatie, onderwijsmateriaal, voeding en extraatjes.

In alle kerken van RK Amstelland wordt de Vastenactie  onder  uw aandacht gebracht.                                                                                                                      

U kunt uw gift kwijt in de melkbus in de hal van het Noorddamcentrum óf u kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening

NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie 2020’.   

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland 

Comments are closed.