Secretaris Hans ten Rouwelaar tekent contract met aannemingsbedrijf Nico de Bont

Op woensdag 1 april hebben het bestuur van de RK Parochie Amstelland en het Aannemingsbedrijf Nico de Bont het contract voor het herstel casco van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk getekend. Door de Corona-crisis gebeurde dat ieder op eigen locatie. Opnieuw is daarmee een belangrijke stap gezet naar de herbouw van het kerkgebouw.

Ondertekening contract herstel casco

Pastoor Eugène Jongerden en de secretaris van het parochiebestuur Hans ten Rouwelaar tekenden het contract in de Torenkapel van de Urbanuskerk. Dhr. Roel Maas, directeur van Nico de Bont, tekende het contract op het hoofdkantoor in Vught.

x

Afsluiting van voorbereidend werk

Met de ondertekening van het bouwcontract is opnieuw een belangrijke stap gezet in de richting van het volledige herstel van de afgebrande Urbanuskerk. Het vele voorbereidende werk voor het casco is afgesloten. Je weet dan wat je wilt en je weet ook hoe je het gaat aanpakken. Het parochiebestuur had deze mijlpaal graag willen vieren en alle betrokkenen willen bedanken voor hun inzet bij de voorbereiding: het architectenbureau Verlaan en Bouwstra, de constructeur De Prouw, de gemeente Amstelveen voor de vergunningen, de Verzekeraar Donatus voor de financiering en de vele Vrienden van de Urbanus Bovenkerk voor al hun sponsoracties. Door de Coronacrisis moest dit feestje worden afgeblazen.

Gewelven kosten hoofdbrekens

Met name het behouden van de resterende gemetselde gewelven in de kerk heeft veel hoofdbrekens gekost. Deze gewelven zijn door de brand niet stabiel, waardoor het gevaarlijk is om onder de gewelven te komen. Tot op het laatst is doorgewerkt aan een plan van aanpak om deze gewelven veilig te kunnen benaderen. Het ziet er nu naar uit dat deze beeldbepalende historische elementen behouden kunnen blijven.

Vooruitzichten

Verwacht wordt dat het herstel van het casco van de kerk en het wind en waterdicht maken van het kerkgebouw meer dan twee jaar gaat vergen. Ondertussen wordt gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van het kerkgebouw. 

Namens het parochiebestuur,
Ad Verkleij

Comments are closed.