Afgelopen dinsdag werd het toch al zo door oorlog geteisterde Beiroet in Libanon getroffen door een heftige explosie van ongekende omvang. Tijdens de explosie zijn zeker honderdvijftig doden en meer dan vijfduizend gewonden gevallen, de helft van de stad is (zwaar) beschadigd en naar schatting 300.000 mensen zijn hierdoor letterlijk in een klap dakloos geworden.

Het gaat hierbij om de cristelijke wijk van Beiroet, met ten minste 10 kerken die geruïneerd zijn en vele anderen die lijden omdat zij door de ontploffing geen middelen van bestaan meer hebben. In één seconde werd meer schade aangericht aan de christelijke wijk van Beiroet dan tijdens de lange jaren van de burgeroorlog.

De roep om hulp is enorm: eerste /medische hulp, zorgen voor voedsel, drinkwater, onderdak, en het ruimen van puin waardoor wegen weer begaanbaar gemaakt worden. Dit nog voordat het ook maar denkbaar is dat de getroffen stad weer opgebouwd kan worden.

Humanitaire hulp is nu hard nodig! Via diverse organisaties kunt u hier een bijdrage aan leveren. Lees meer over de noodhulp via de verschillende organisaties op hun specifieke pagina’s: