Voorheen hadden we maandelijks een schrijfactie voor Amnesty International, telkens met een wisselend onderwerp waarvoor uw dringende aandacht werd gevraagd. Maar de corona-maatregelen brachten ook hierin praktische beperkingen. En hoewel het kerkbezoek onder voorwaarden weer kan, geeft dat nog onvoldoende aanleiding om ook de schrijfacties weer terug te laten keren in de kerk.

Eerder hebben we de mogelijkheid genoemd van de ´Vrijheidsmail´, als alternatief voor de reguliere Aktie Vrijheidsbrief, maar nu in de zomerperiode is er geen specifiek aandachtspunt uitgelicht. Wij hopen u vanaf september weer de reguliere maandbrieven aan te kunnen bieden.

Het is echter mogelijk om via de ‘digitale weg’ schrijfacties en petities per e-mail uw stem te laten horen tegen onrecht en schendingen van mensenrechten! Meer informatie over actuele schrijafcties en uw eventuele gift vindt u op de website van Amnesty International