SAM’S KLEDINGACTIE – UITGESTELDE INZAMELING OP 24 OKTOKBER

In maart hebben we door de Covid-19 de geplande Sam’s Kledingactie moeten annuleren. Wij hebben hiervoor nu een nieuwe datum voor kledinginzameling gepland, en wel op 24 oktober 2020 van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Waar vindt u inzamelpunten:

bij de Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Titus Brandsmakerk, Paaskerk, Kruiskerk.

Wat nemen wij graag in ontvangst:

kleding (schoon en draagbaar), schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven.

KLEDINGINZAMELING EN DE CORONAMAATREGELEN

Goede hygiëne speelt altijd al een grote rol in de noodhulp van Cordaid, die Sam’s Kledingactie met de opbrengst van haar acties financieel steunt. Gezien de huidige situatie zullen we de omtrent de inzameling alle door de overheid op dit moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfecteren), in acht worden genomen. Ook bij de ontvangst van de kleding wordt hier uitvoerig op gelet: Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.

Temeer omdat de situatie in Ethiopië (ons actiedoel) door het COVID-19 virus steeds nijpender wordt, willen we juist een stap extra doen om de mensen daar te helpen. De noodzaak om hulp in de wereld te verlenen is nu nog urgenter dan ooit! De opbrengst wordt m.n. besteed aan schoon drinkwater en sanitair voor 5000 mensen in zuidoost Ethiopië

OMZIEN NAAR ELKAAR

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen. Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn!

Wij vragen daarom dringend uw medewerking voor deze actie!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368, namens Caritas Amstelland
.